Regio Zeeland

Inspiratie voor 2040
Regio Zeeland

Aansluiting tussen formele en informele zorg

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Het doel is om breed en groot in te zetten op Wlz-zorg thuis (Volledig Pakket Thuis). Dat vraagt om verbinding tussen formele en informele zorg. Vertrekpunten zijn de behoefte en het leven van klanten, in plaats van de zorgbehoefte. Niet elke vraag heeft namelijk een zorgantwoord nodig. Slimmigheden zitten in technologie, maar zeker ook in de klantbenadering en invulling van zijn/haar behoeften. Het gaat bijvoorbeeld om het inzetten van welzijnswerk, het activeren van het eigen netwerk en hen mee laten draaien (voor de zorg) in bestaande routes.

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Documenten

Er zijn nog geen bestanden geplaatst bij deze gemeente/regio.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: