Regio Kop van Noord Holland

Inspiratie voor 2040
Regio Kop van Noord Holland

Intentieverklaring 'Van vergrijzing naar vernieuwing in de Kop van Noord-Holland'

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Met de intentieverklaring hebben alle maatschappelijke organisaties in de Kop van Noord-Holland zich verbonden aan de woonzorgopgave in de regio. Inmiddels zijn de partijen druk aan de slag met het uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma bevat concrete doelen en resultaten. Daarnaast zijn twee centrale vraagstukken onderscheiden: 1. Hoe kunnen we langer thuis wonen mogelijk maken, beseffende dat op deze manier minder formele zorginzet nodig is? 2. Wat betekenen de groeicijfers en een andere manier van zorg verlenen eigenlijk voor de woningmarkt?

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

De aanpak leidt tot een concreet actieprogramma en realisatie van projecten.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: