Regio West-Brabant

Inspiratie voor 2040
Regio West-Brabant

Oproep aan de formateurs in West-Brabant. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 hebben de regionale ambassadeurs van de Taskforce Wonen en Zorg zich via een brief gericht tot de formateurs in de regio West-Brabant. Met een dringende oproep hebben zij de formateurs gewezen op de urgentie op het gebied van wonen en zorg. In de brief roepen de ambassadeurs op om wonen en zorg prominent in de collegeprogramma’s voor de komende vier jaar op te nemen en aan de slag te gaan met het maken van een visie op wonen, welzijn en zorg.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Het gaat om inhoud en timing. Met de brief wordt een direct appèl gedaan op collega-bestuurders in de regio om het onderwerp wonen en zorg op te pakken. Door deze brief te richten aan de formateurs, wordt aangehaakt op een belangrijk moment in de politieke agendavorming bij gemeenten, namelijk het formeren van een nieuwe coalitie én het opstellen van een collegeprogramma voor de komende vier jaar.

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Er zijn natuurlijk niet ieder jaar gemeenteraadsverkiezingen, maar het direct aanspreken van collega-bestuurders is, ook in andere vormen, een effectief middel. Hiervoor zijn, behalve verkiezingen, ook andere aanleidingen denkbaar.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: