Regio Zuid-Limburg

Inspiratie voor 2040
Regio Zuid-Limburg

De regio Oostelijk Zuid-Limburg (OZL) kent veel probleemwijken en een vergrijzende populatie. Willen ouderen met complexe zorgvragen steeds langer thuis blijven wonen, is het noodzakelijk om eerstelijnszorg in de wijk verder te versterken en beter te organiseren. Vanuit het concept van de PlusPraktijk werken de huisartsen in de regio aan empowerment van de patiënt en doelmatige en wijkgerichte zorg.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Er is een nieuwe vorm van multidisciplinair overleg gestart om de zorg wijkgerichter te organiseren en is er op het gebied van ouderenzorg aandacht voor vroegtijdige zorgplanningsgesprekken. Daarnaast wordt er middels scholing en continue verbeterplannen in de huisartspraktijken aandacht gegeven aan het stimuleren van een actieve rol van de patiënt door bijvoorbeeld persoonsgerichte zorg, patiëntgerichte gespreksvoering, gezamenlijk beslissen en de patiënt centraal.

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Met ondersteuning van de Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg proberen de PlusPraktijken gezamenlijk de 1ste-lijn te versterken. Het is belangrijk dat huisartsenpraktijken voldoende capaciteit en tijd hebben om van elkaar te blijven leren.

Documenten

Er zijn nog geen bestanden geplaatst bij deze gemeente/regio.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: