Regio Zaanstreek Waterland

Inspiratie voor 2040
Regio Zaanstreek Waterland

Zorg- en welzijnsorganisaties tekenen mee op prestatieafspraken in Edam-Volendam.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

In de Woningwet is vastgelegd dat gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties prestatieafspraken maken over de plannen van het woonbeleid. In Edam-Volendam hebben ook de zorg- en welzijnsorganisaties de prestatieafspraken ondertekend. Partijen zien dat een groeiend deel van de huurders kwetsbaar is en behoefte heeft aan zorg of een vorm van ondersteuning. Om in te spelen op de behoeften van deze kwetsbare huurders is samenwerking nodig. De afspraken en gezamenlijke ambities zijn vastgelegd in meerjarige prestatieafspraken.

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Het daadwerkelijk mee laten tekenen van de prestatieafspraken is een interventie die het belang van betrokkenheid van andere (maatschappelijke) partners benadrukt. Juist bij de ambities op het gebied van wonen en zorg zijn de zorg- en welzijnspartners onmisbaar.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: