Regio Utrecht

Inspiratie voor 2040
Regio Utrecht

Nieuwegeins Akkoord Woonwijs.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Het is een lokaal kader voor wonen, welzijn en zorg en ondertekend door alle betrokken organisaties.

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Het Nieuwegeins Akkoord Woonwijs verbindt de gemeente en haar samenwerkingspartners op de Nieuwegeinse woonzorgopgave voor de jaren 2022-2026. Het programma Woonwijs beschrijft de gezamenlijke doelstellingen op het terrein van wonen en zorg in Nieuwegein. Dit programma brengt de aspecten wonen, welzijn en zorg integraal samen.

Documenten

Er zijn nog geen bestanden geplaatst bij deze gemeente/regio.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: