Regio Midden-Ijssel

Inspiratie voor 2040
Regio Midden-Ijssel

Experimenteren met pilots voor VPT en MPT in Midden IJssel.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Met de inzet van deze pilot doen zorgorganisaties ervaring op met het organiseren van Wlz-zorg thuis (Volledig Pakket Thuis en Modulair Pakket Thuis). Daarmee verkent het zorgkantoor samen met de zorgpartijen de mogelijkheden om tot nieuwe vormen van wonen met zorg te komen.

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Behalve het experimenteren zelf met nieuwe vormen van wonen met zorg thuis, zet het organisaties ook aan om op een andere manier naar wonen met zorg te kijken en huidige overtuigingen ter discussie te stellen.

Documenten

Er zijn nog geen bestanden geplaatst bij deze gemeente/regio.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: