Regio Waardenland

Inspiratie voor 2040
Regio Waardenland

Politiek webinar en informatiepakket in Waardenland. In 2021 hebben de ambassadeurs van de Taskforce Wonen en Zorg in de regio Waardenland een webinar georganiseerd voor raadsleden van politieke partijen. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 wilden de ambassadeurs de urgentie van aanpak van de woonzorgopgave benadrukken. Naderhand heeft elke politieke partij in de regio nog een informatiepakket ontvangen.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Met de interventie is de politiek betrokken bij de opgave. Het onderwerp is bij iedere politieke partij onder de aandacht gebracht.

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Dat het belangrijk is dat ook de politiek / raadsleden bekend zijn met de opgave. Dat kan leiden tot aandacht voor het vraagstuk in het collegeprogramma.

Documenten

Er zijn nog geen bestanden geplaatst bij deze gemeente/regio.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: