Nieuws

Taskforce aan de slag met concrete handvatten financiering gemeenschappelijke ruimten

Een kleurrijke afbeelding met de kleuren groen, paars, blauw en oranje als hoofdkleur. In het midden zie je bootje gevouwen van een briefje van 50 euro.
Gemeenschappelijke ruimten in wooncomplexen voor ouderen zijn belangrijke plekken voor ontmoeting. Toch worstelen veel organisaties met de financiering van deze ruimten.

Er is geen eenduidige financiering vanuit één bron. Geen eenvoudige opgave, iedere locatie, iedere groep bewoners heeft immers iets anders nodig. Maar het moet mogelijk zijn om algemene handvatten te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan succesvolle financiering. Dat is wat de Taskforce gaat doen. Na een goed bezocht webinar én een werksessie heeft de Taskforce en drietal acties geformuleerd waar de komende tijd aan gewerkt wordt:

  1. Ontwikkeling van een aantal archetypen die model staan voor de financieringsmogelijkheden van collectieve voorzieningen.
  2. Het opstellen van een routekaart om de stappen in beeld te brengen die partners kunnen/moeten zetten in de realisatie van een collectieve voorziening, met daarbij de rollen en financieringsmogelijkheden van potentiële betrokkenen.
  3. Uitwerken van het model van de campingbaas: sociaal ondernemer als motor/realisator en exploitant van gewenste ontwikkelingen. Wat is nodig om dit concept succesvol tot uitvoering te brengen?

Het complete verslag van de werksessie kunt u hier downloaden.

Via deze site houden wij u de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen. Hebt u ideeën, mooie voorbeelden of wilt u graag meewerken? Laat het ons weten. Stuur een mail naar info@taskforcewonenzorg.nl.

Deel dit bericht

Loopt u tegen knelpunten aan?

Welke hardnekkige vraagstukken ervaart u in de praktijk? Zijn er knelpunten of dilemma’s waar u samen met uw partners tegenaan loopt? Laat het ons weten zodat we passende ondersteuning kunnen bieden.
Meld uw knelpunt

Enkele hardnekkige vraagstukken

Hoe kunnen woningcorporaties kleinschalige commerciele activiteiten ontwikkelen in combinatie met de woonzorgvorm?

Woningcorporaties ervaren beperkte ruimte om kleinschalige commerciële activiteiten te ontwikkelen in combinatie met maatschappelijk vastgoed en woon(zorg)vormen (markttoets).

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe financieren we onder andere ontmoetingsruimtes?

Financiering van voorzieningen in geclusterde woonvormen die bijdragen aan welzijn en gezondheid van de bewoners, bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes en ruimtes voor spreekuren van wijkverpleegkundigen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe voorkomen we een tweedeling in de woonvoorzieningen van ouderen boven en onder de sociale huurgrens?

Betaalbaarheid van sociale huurwoningen die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een ondersteunings- en/of zorgbehoefte. Beleggers zien daarentegen kansen om te investeren in nieuwe woonvormen die vaak boven de sociale huurgrens liggen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie
Bekijk meer vraagstukken

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: