In gesprek met...

Blog: Over Carolien en de metafoor van de campingbaas

Marc van Leent
geschreven Door:
Marc van Leent
Ondernemer bij Bijzondere Plekken
Een foto van Marc van Leent
Vroeger was de plint het visitekaartje van menig verzorgingshuis. Je had er een mooi restaurant naast andere voorzieningen als receptie, kapper, schoonheidsspecialiste en bibliotheek. Maar dat was vroeger.

Met de scheiding van wonen en zorg is de financiering van deze voorzieningen weggevallen. Veel zorginstellingen zijn er vervolgens mee gestopt. Nu is het vaak een dooie boel.

Recent mocht ik in kader van het programma Langer Thuis een pleidooi houden voor de campingbaas als exploitant van zo’n plint. Als het om relatief klein oppervlak gaat, kunnen de bewoners dat zelf beheren. Daar zijn mooie voorbeelden van. Maar vaak gaat het om een ruimte van 1.000 m2 of meer. Dat vraagt een andere, meer professionele benadering. Hier schuif ik graag de ‘campingbaas’ naar voren.

Het business model van de campingbaas lijkt verdacht veel op dat van een exploitant in maatschappelijk vastgoed. Het creëren van een fijne verblijfsplek is daarvan de kern. Horeca en andere services komen daar eventueel bij. Daarnaast zorgt de campingbaas dat er altijd wat te doen is. We willen immers leven in de brouwerij!

Als je de campingbaas vraagt naar de omzet van de campingwinkel trekt die een zuinig gezicht. Evenzo bij die van het trekkersveldje. Maar hij zal benadrukken dat het geheel de moeite waard is. Dat geldt ook voor de plint van een woonzorgcomplex. Ook daar gaat het om een slimme mix van functies.

Op één van de locaties waarbij ik nauw betrokken ben, hebben we de campingbaas alvast een naam en gezicht gegeven: Carolien. Carolien is er nog niet en het leerwerkbedrijf dat ze moet gaan leiden staat pas in de steigers. Maar ik kijk al uit naar haar aanstekelijke enthousiasme om van deze locatie weer een gastvrije en bruisende plek te maken.

Gemeenschappelijke ruimten in wooncomplexen voor ouderen zijn belangrijke plekken voor ontmoeting. Toch worstelen veel organisaties met de financiering van deze ruimten. Er is (nog) geen blauwdruk voor de financiering van gemeenschappelijke ruimten. Iedere locatie, iedere groep bewoners heeft iets anders nodig, maar het moet mogelijk zijn om algemene handvatten te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan succesvolle financiering. Het campingbaas model is een interessante manier om naar deze opgave te kijken.

Heeft u ook mooie, interessante of een succesvolle aanpak? Deel deze dan met de Taskforce Wonen en Zorg: info@taskforcewonenenzorg.nl.

Marc van Leent heeft als adviseur lange tijd gepleit voor meer ondernemerschap en gastvrijheid in maatschappelijk vastgoed. Nu is hij het zelf gaan doen. Met Bijzondere Plekken brengt hij betekenisvolle locaties tot leven. Zijn weg is avontuurlijk maar ook vol hindernissen. Hij doet periodiek verslag van zijn reis. Lees andere blogs hier.

Kijktip: Webinar financiering gemeenschappelijke ruimte

Deel dit bericht

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: