Nieuws

Terugkijktip: Webinar Financiering gemeenschappelijke ruimte

geschreven Door:
Een muziekoptreden tijdens de webinar over financiering gemeenschappelijke ruimte
Gemeenschappelijke ruimten in wooncomplexen voor ouderen zijn belangrijke plekken voor ontmoeting. Toch worstelen veel organisaties met de financiering van deze ruimten. Er is geen eenduidige financiering vanuit één bron.

Hoe gaan we dit soort ruimten in de toekomst financiëren? Deze vraag stond centraal in het webinar dat de Taskforce Wonen en Zorg op 26 oktober 2020 organiseerde.

Hart van de buurt

Centrale ontmoetingsplekken in wooncomplexen zijn vaak het hart van de buurt. Ingericht voor en door de bewoners. De kracht van de community is groot. Mensen vinden er zorg in hun eigen buurt, met de mensen die ze vaak al jaren kennen. Een plek als deze heeft ook een signaleringsfunctie. De vrijwilliger achter de bar kan misschien het eenzame gevoel bij een bezoeker niet wegnemen, maar kan hem of haar wel in contact brengen met anderen of, waar nodig, de professionele zorg. Mensen kunnen van betekenis zijn voor elkaar.

Samen puzzelen

Ondanks de maatschappelijk waarde is het niet eenvoudig de financiering van gemeenschappelijke ruimten rond te krijgen. Een belangrijke vraag: wie is hier verantwoordelijk voor; de woningcorporatie, de zorgaanbieders of de gemeente? Het antwoord is niet eenduidig. Maar het vraagt zeker iets van alle betrokkenen; fundamenteel anders kijken naar financiering, meer samenwerken en soms ook loslaten.

Ook bij Habion zien ze dat de financiering van veel van dit soort gemeenschappelijke ruimten nog té systeemafhankelijk is. Bijvoorbeeld als de financiering afhangt van huuropbrengsten van de bieb of een kringloopwinkel of van subsidies van de gemeente of het Rijk. Als daar iets wegvalt, komt de functie direct in het geding. Dat moet én kan ook anders. De Taskforce ging op bezoek bij Liv Inn in Hilversum, ook daar zijn ze zoekende naar manieren om de gemeenschappelijke ruimte duurzaam gefinancierd te krijgen.

Campingbaasmodel

Marc van Leent, ondernemer en innovator in maatschappelijk vastgoed, is één van de initiatiefnemers van Bijzondere Gasten, een sociaal gedreven onderneming die zich richt op het ontwikkelen en exploiteren van bijzondere ontmoetingsplekken in Amersfoort en (wijdere) omgeving. Hij is betrokken bij vier projecten in Amersfoort. ‘We leren elke dag. We barsten van de ideeën maar het is niet makkelijk. We zijn erachter gekomen dat ondernemerschap, gastvrijheid en binding met de buurt succesfactoren bij uitstek zijn.’ In de vastgoedketen is een gat ontstaan tussen de eigenaar en de gebruiker. Dat gat kan gevuld worden door een nieuw type onderneming. Marc gebruikt graag de metafoor van een campingbaas als succesfactor. ‘De campingbaas is ondernemend en gastvrij, hij biedt ruimte aan, heeft een winkeltje, heeft gelegenheid waar je kunt eten en drinken en zorgt ervoor dat er wat te doen is. De afzonderlijke onderdelen leveren niet veel op, maar het geheel is van waarde, de totaliteit rendeert. In de combinatie moeten we het vinden.’ 

Nog geen blauwdruk

Er is (nog) geen blauwdruk voor de financiering van gemeenschappelijke ruimten. Iedere locatie, iedere groep bewoners heeft iets anders nodig, maar het moet mogelijk zijn om algemene handvatten te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan succesvolle financiering. 

Namens de Taskforce Wonen en Zorg vatte Magdeleen Sturm het webinar samen in drie belangrijke vragen waar ook de Taskforce in de werksessie op 5 november mee aan de slag gaat :

  1. De logica van reguliere financieringsstromen; is er een preferente manier van financieren te vinden en wat zijn richtlijnen om daarmee om te gaan?;
  2. Een standaard voor het aantonen van de maatschappelijke winst;
  3. Inzicht bieden welke andere partners er zijn om financieel bij te dragen (“te sprokkelen”) en welke uitgangspunten zij hanteren.

Terugkijken‍

Voor iedereen die dit webinar heeft gemist, of nog een keertje terug wil kijken, is de complete opname hier te bekijken. Het verslag is te downloaden via deze link. 

Meer webinars‍

Dit webinar was de tweede in een reeks webinars. Voor de komende periode staan de volgende webinars Langer Thuis en Thuis in de wijk op de agenda:

  • Organiseren van de (meerpartijen)samenwerking – maandag 9 november 2020
    Meer informatie en aanmelden.
  • Locaties en sturingsmogelijkheden gemeente – maandag 11 januari 2021

De webinars starten om 14.30 en eindigen om 16.00 uur.

Deel dit bericht

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: