Vergrijzing schreeuwt om integrale oplossingen wonen en zorg

Nederland vergrijst. In 2040 zijn er twee keer zoveel 75+’ers als nu. Die ook nog eens veel langer zelfstandig wonen. Dat vraagt om actie op het gebied van wonen, zorg én welzijn. Nu!

De sleutel ligt in de samenwerking met verschillende publieke en private partners die ook een bijdrage kunnen leveren om deze opgave te realiseren. Altijd in afstemming met de (toekomstige) ouderen zelf. ​

De Taskforce Wonen en Zorg stimuleert en ondersteunt gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en andere partners bij een gezamenlijke aanpak van deze opgave. Op deze site vindt u voorbeelden ter inspiratie, praktische handreikingen en de mogelijkheid om knelpunten die deze opgave in de weg staan te melden.

In welke fase zit mijn gemeente?

Het vaststellen van de woonzorgopgave tot en met het borgen van de uitvoering voor langere tijd is een reis op zichzelf. De Taskforce Wonen en Zorg heeft per fase tips, praktische handreikingen en voorbeelden op een rijtje gezet.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: