Nieuws

Taskforce Wonen en Zorg breidt uit met toetreden Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) treedt per 1 september toe tot de Taskforce Wonen en Zorg. Dit is een belangrijke stap in de samenwerking bij de aanpak van de woonzorgopgave in Nederland.

ZN speelt als branchevereniging van alle zorgverzekeraars en zorgkantoren een belangrijke rol bij de realisatie van ten minste 25.000 verpleegzorgplekken. Deze plekken zijn de komende vijf jaar nodig  om tegemoet te komen aan de zorg- en woonbehoefte van de groeiende groep ouderen.

De Taskforce Wonen en Zorg, een initiatief van VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries VWS en BZK, stimuleert en ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties bij een gezamenlijke aanpak van de woonzorgopgave. De Taskforce werkt met een landelijk dekkend netwerk van ambassadeurs die het gesprek op lokaal/regionaal niveau aanjagen. De toetreding van ZN is een logische stap. Hans Adriani, voorzitter van de Taskforce, is blij dat ZN zich wil verbinden aan de inzet van de Taskforce: ‘Wonen en zorg in de wijk en zorg in een verpleeghuis zijn communicerende vaten. Er moeten sowieso meer verpleegzorgplekken bij om aan de toenemende vraag tegemoet te komen. Daarvoor is een goede samenwerking tussen gemeenten en zorgkantoren van groot belang. Daarnaast blijven mensen steeds langer thuis wonen. Met elkaar staan we voor grote uitdagingen om dat goed te faciliteren. Als dat lukt, kunnen we duurdere verpleeghuiszorg mogelijk uitstellen of voorkomen. Het is mooi dat ZN samen met de andere koepels en ministeries die opgave wil aanpakken.’

Forse opgave

In april dit jaar maakten de partners van de Taskforce, samen met ZN, al belangrijke bestuurlijke afspraken. De komende vijf jaar moeten in Nederland 60.000 extra woningen voor ouderen (nultredenwoningen en geclusterde woonvormen) en 25.000 verpleegzorgplekken gerealiseerd worden. Voor het grootste deel zijn dit verpleegzorgplekken met verblijf (verpleeghuizen), maar er wordt ook ingezet op plekken zonder verblijf door het realiseren van geclusterde woonvormen. Tot 2031 komen hier nog eens 100.000 extra woningen en 25.000 verpleegzorgplekken bij.

Samenwerking zorgkantoren en gemeenten

Gemeenten spelen als regisseur een belangrijke rol bij de realisatie van deze opgave. In hun woonzorgvisies geven zij expliciet aan hoe de vraag naar verpleegzorgcapaciteit moet worden ingevuld. Gemeenten, zorgkantoren, zorgaanbieders en woningbouwcoöperaties moeten samen bepalen hoe en waar de regionale verpleegzorgopgaven opgepakt kunnen worden. Gemeenten spelen een cruciale rol in het beschikbaar stellen van locaties en het afgeven van vergunningen. De Taskforce ziet dat gemeenten en zorgkantoren elkaar in de praktijk nog niet altijd even goed weten te vinden. Het toetreden van ZN tot de Taskforce zal hier zeker een positieve impuls aan geven.

Georgette Fijneman, directievoorzitter van Zilveren Kruis is één van de mensen die ZN gaat vertegenwoordigen in de Taskforce. Fijneman: “Wij streven ernaar dat mensen zo lang mogelijk veilig thuis kunnen blijven wonen, maar als dat niet meer gaat is het belangrijk dat er goede oplossingen in de buurt zijn”. Naast Fijneman wordt ook Jan Megens, manager Wlz bij Menzis, lid van de Taskforce.

Deel dit bericht

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: