Nieuws

Voorbeeld uit de praktijk: Wooncafé Vitaal Wonen Senioren Meierijstad 2021

Veranderende behoeftes op het gebied van wonen, zorg en welzijn vragen om een brede samenwerking op de terreinen Wonen, Welzijn en Zorg. Daarom werd in Meierijstad het Wooncafé Vitaal Wonen voor Senioren georganiseerd.

“De sterke vergrijzing in Meierijstad zorgt voor meer vraag naar geschikte woningen. Maar vitaal wonen voor senioren betekent meer dan een geschikte woning”, aldus Mark Weering, beleidsadviseur Wonen van de gemeente Meierijstad en dagvoorzitter van het evenement. Tijdens het Wooncafé gingen 60 deelnemers - bestuurders en beleidsmakers vanuit de terreinen Wonen Welzijn en Zorg en senioren - met elkaar in gesprek over het thema vitaal wonen voor senioren. Wethouder Rik Compagne – tevens ambassadeur van de Taskforce Wonen en Zorg - leidde de middag in, waarbij hij het belang van samenwerken onderstreepte. Immers, integratie van wonen, welzijn en zorg is belangrijk.

Quikscan vitaal wonen

Een ‘Quickscan Vitaal wonen voor Senioren Meierijstad' vormde het inhoudelijke vertrekpunt van de middag. Binnen de gemeente Meierijstad wonen relatief veel ouderen maar de uitdagingen en kansen verschillen per wijk, zo blijkt uit onderzoek. “Daarom moeten wij het gesprek met elkaar aangaan over de behoeften op gebiédsniveau”, aldus onderzoeker Sanne de Jong.

Inwoner van Meierijstad en voormalig Rijksbouwmeester Floris van Alkemade prikkelde de toehoorders met zijn insteek ‘vergrijzing is een vorm van luxe’. Hij denkt graag buiten vastgestelde kaders en zette ons aan tot omdenken. Zeker waar het gaat om nieuwe woonvormen. De Nederlandse woningvoorraad is in onbalans: heel veel eengezinswoningen en weinig gezinnen. Met transformatie kunnen we veel meer doen.

Prof. Dr. Anja Machielse (hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid) belichtte vooral de sociale kant en kwaliteit van ‘vitaal wonen’. Immers wonen is meer dan enkel stenen. Zo werd de paradox van het ouder worden benoemd, waarbij er een toenemende behoefte is aan betekenisvol contact onder senioren, maar zij tegelijkertijd te maken hebben met een krimpend netwerk, minder mogelijkheden om contacten te leggen én vaak aangewezen zijn op eigen woon- en leefomgeving.

Deelgesprekken

Aan de hand van thema’s ging het gezelschap in groepen uiteen om aan de hand van de deelthema’s ‘Langer Thuis’, ‘Aantrekkelijke woonvormen’, ‘Aantrekkelijke woonomgeving’ en ‘Gebiedsgericht samenwerken’ verder door te praten met elkaar.

Naast nuttige informatie en inspiratie heeft het Wooncafé ons drie dingen gebracht. Ten eerste is het gevoel van urgentie gedeeld. Ten tweede hebben diverse bestuurders hun commitment laten zien. Ten slotte is een begin gemaakt met de brede samenwerking rondom WWZ.

Meer informatie

Mark Weering, beleidsadviseur Wonen, was dagvoorzitter en organiseerde dit Wooncafé samen met Tom Aben, beleidsadviseur Sociaal Domein en Milou van den Wildenberg, trainee.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact op via: mweering@meierijstad.nl, taben@meierijstad.nl, of mvandenwildenberg@meierijstad.nl

Deel dit bericht

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: