Nieuws

Terugkijktip: Webinar Woonzorganalyses

Beeld van logo taskforce wonen en zorg
Eerder dit jaar kwam uit onderzoek van de Taskforce Wonen en Zorg naar voren dat pas één op de drie gemeenten een woonzorgvisie heeft. Verschillende factoren belemmeren gemeenten en hun partners om vaart te maken.

De Taskforce ziet dat er op steeds meer plaatsen gewerkt wordt aan woonzorgvisies - de woonzorganalyse legt hier de basis voor - en het onderwerp staat volop in de belangstelling. Zo ook tijdens het webinar ‘De woonzorganalyse; nut, noodzaak en aanpak’ op 6 oktober. Dit door ruim 230 deelnemers bekeken webinar werd georganiseerd door het  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in het kader van het programma Langer Thuis.

Delft als voorbeeld

Tijdens het webinar kwamen verschillende sprekers aan bod. De gemeente Delft gaf een inkijkje in hun keuken. Deze gemeente is al lange tijd actief op het gebied van wonen en zorg en werkt hierbij samen met corporaties, zorgorganisaties en cliëntvertegenwoordigers. De verbinding tussen wonen en zorg is volgens deze gemeente essentieel om succesvol te zijn, daarom is ‘wonen’ al jaren onderwerp binnen het sociaal domein en niet het fysieke domein.

Gewoon aan de slag

De gemeente Veghel heeft nog geen woonzorganalyse. Die gaat er zeker komen, maar ondertussen pakken zij kansen om wonen en zorg te combineren met beide handen aan. Een prachtig en inspirerend voorbeeld is de herontwikkeling van het Kloosterkwartier. Op het grote terrein komen woningen voor jongeren, ouderen, mensen met en zonder beperkingen en een ontmoetingscentrum.

Terugkijken

Voor iedereen die dit webinar heeft gemist, of nog een keertje terug wilt kijken. De complete opname is hier te bekijken. Het verslag is te downloaden via deze link

Meer webinars

Dit webinar was de eerste in een reeks webinars. Voor de komende periode staan de volgende webinars Langer Thuis en Thuis in de wijk op de agenda:

  • Financiering gemeenschappelijke ruimte – maandag 26 oktober 2020
    Meer informatie en aanmelden
  • Organiseren van de (meerpartijen)samenwerking – maandag 9 november 2020
  • Locaties en sturingsmogelijkheden gemeente – maandag 11 januari 2021

Alle webinars starten om 14.30 en eindigen om 16.00 uur

Loopt u tegen knelpunten aan?

Welke hardnekkige vraagstukken ervaart u in de praktijk? Zijn er knelpunten of dilemma’s waar u samen met uw partners tegenaan loopt? Laat het ons weten zodat we passende ondersteuning kunnen bieden.
Meld uw knelpunt

Enkele hardnekkige vraagstukken

Hoe kunnen woningcorporaties kleinschalige commerciele activiteiten ontwikkelen in combinatie met de woonzorgvorm?

Woningcorporaties ervaren beperkte ruimte om kleinschalige commerciële activiteiten te ontwikkelen in combinatie met maatschappelijk vastgoed en woon(zorg)vormen (markttoets).

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe financieren we onder andere ontmoetingsruimtes?

Financiering van voorzieningen in geclusterde woonvormen die bijdragen aan welzijn en gezondheid van de bewoners, bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes en ruimtes voor spreekuren van wijkverpleegkundigen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe voorkomen we een tweedeling in de woonvoorzieningen van ouderen boven en onder de sociale huurgrens?

Betaalbaarheid van sociale huurwoningen die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een ondersteunings- en/of zorgbehoefte. Beleggers zien daarentegen kansen om te investeren in nieuwe woonvormen die vaak boven de sociale huurgrens liggen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie
Bekijk meer vraagstukken

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: