Nieuws

Terugkijktip: Webinar 'Verpleegzorg in de woonzorgvisie: hoe pak je dat aan?'

geschreven Door:
Steeds meer gemeenten hebben een woonzorgvisie en zetten stappen naar concrete prestatieafspraken over wonen, welzijn en zorg. De vraag naar verpleegzorg voor mensen met een intensieve zorgvraag is actueel.

In het voorjaar 2021 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen VNG, ZN, Aedes, ActiZ en de ministeries van VWS en BZK. Hierin is becijferd dat er de komende vijf jaar 25.000 extra verpleegzorgplekken bij moeten komen en in de vijf jaar daarna nogmaals 25.000 plekken. Deze plekken kunnen niet allemaal in een intramurale setting gerealiseerd worden. Steeds meer zal intensieve zorg ook in, al dan niet geclusterde, zelfstandige woningen verleend worden. Aandacht voor verpleegzorg bij het opstellen van de woonzorgvisie en de uitwerking in een uitvoeringsprogramma of prestatieafspraken is daarom van groot belang.

Een bonte mix aan deelnemers deed mee aan dit webinar dat zich focuste op verpleegzorg. Het is een nog relatief nieuw onderwerp in de woonzorgvisie, maar gezien de verwachte groei naar intensieve zorg een belangrijk onderwerp om in de woonzorgvisie op te nemen.

Terugkijken

Voor iedereen die dit webinar heeft gemist of het wil terugkijken, de complete opname is hier te bekijken. Het verslag van het webinar is hier te downloaden.

Reeks webinars

Dit webinar was de vierde en laatste in een reeks van vier webinars over woonzorgvraagstukken in de praktijk, die in het kader van het programma Langer Thuis van het ministerie van VWS in samenwerking met de Taskforce Wonen en Zorg werden georganiseerd door Begonia Advies en Nestas communicatie.

Deel dit bericht

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: