Nieuws

Terugkijktip: Webinar Locaties en sturingsmogelijkheden gemeenten

Uit onderzoek van de Taskforce Wonen en Zorg komt naar voren dat er verschillende factoren zijn die gemeenten en hun partners belemmeren om vaart te maken met concrete acties om invulling te geven aan de enorme woonzorgopgave.

Het gebrek aan geschikte locaties en het inzetten van de juiste sturingsmogelijkheden is zo’n knelpunt. Op 25 januari organiseerde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in het kader van het programma Langer Thuis hier een webinar over.

In de gespannen woningmarkt is het lastig locaties te bestemmen voor wonen en zorg. Er zijn veel initiatieven van woningcorporaties, zorgorganisaties en actieve burgers/sociaal ondernemers maar het vinden van een geschikte locatie is vaak een struikelblok. Hoe kan een gemeente daarin sturen? Wat kan een gemeente als deze zelf grondposities heeft? En welke andere sturingsmogelijkheden kan een gemeente inzetten ook zonder eigen grondposities?

Maatwerk

Tijdens het webinar kwamen verschillende sprekers aan het woord. Zo vertelde Froukje de Jonge,  wethouder werk en inkomen van de gemeente Almere, dat er in Almere een afwegingskader ontwikkeld wordt voor maatschappelijke voorzieningen. Dit maakt het mogelijk de belangen af te wegen en uitlegbare keuzes te maken voor de beste plek.

Paul Kouijzer, directeur-bestuurder van woningcorporatie TBV Wonen in Tilburg ziet de rol van de gemeente vooral procedureel: ‘We hebben geen grond nodig, maar wel medewerking bij de bestemmingsplanprocedures. En ook hulp bij het tempo maken.’

Guido Mertens, adviseur grondzaken en gebiedsontwikkeling en docent bij onder andere de Stichting Orbiters, ziet dat gemeenten diverse rollen kunnen hebben op dit vlak. De gemeente kan heel actief bewegen op de grondmarkt, met alle financiële risico’s van dien. De gemeente kan ook meer faciliterend optreden en het dan wat meer aan de markt over laten. Volgens Guido zou het beter zijn als de gemeente per locatie een rol kiest op basis van de afweging. “Gemeenten moeten zich realiseren dat gebiedsontwikkeling geld mag kosten want het draagt bij aan maatschappelijk rendement”, aldus Guido.

Vervolg

Taskforce Wonen en Zorg gaat met de opbrengst van dit webinar aan de slag om gemeenten uiteindelijk concrete handvatten te kunnen bieden.

Terugkijken

Voor iedereen die dit webinar heeft gemist, of nog een keertje terug wilt kijken. De complete opname is hier te bekijken. Het verslag is te downloaden via deze link.

Deel dit bericht

Loopt u tegen knelpunten aan?

Welke hardnekkige vraagstukken ervaart u in de praktijk? Zijn er knelpunten of dilemma’s waar u samen met uw partners tegenaan loopt? Laat het ons weten zodat we passende ondersteuning kunnen bieden.
Meld uw knelpunt

Enkele hardnekkige vraagstukken

Hoe kunnen woningcorporaties kleinschalige commerciele activiteiten ontwikkelen in combinatie met de woonzorgvorm?

Woningcorporaties ervaren beperkte ruimte om kleinschalige commerciële activiteiten te ontwikkelen in combinatie met maatschappelijk vastgoed en woon(zorg)vormen (markttoets).

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe financieren we onder andere ontmoetingsruimtes?

Financiering van voorzieningen in geclusterde woonvormen die bijdragen aan welzijn en gezondheid van de bewoners, bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes en ruimtes voor spreekuren van wijkverpleegkundigen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe voorkomen we een tweedeling in de woonvoorzieningen van ouderen boven en onder de sociale huurgrens?

Betaalbaarheid van sociale huurwoningen die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een ondersteunings- en/of zorgbehoefte. Beleggers zien daarentegen kansen om te investeren in nieuwe woonvormen die vaak boven de sociale huurgrens liggen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie
Bekijk meer vraagstukken

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: