Nieuws

Terugblik bestuurlijke bijeenkomst Wonen en Zorg Arnhem, Nijmegen en Rivierenland

geschreven Door:
Daar waar energie zit, de samenwerking opzoeken!

“We moeten op zoek naar een vernieuwende alliantie tussen zorginstellingen, gemeenten en corporaties. Die hebben elkaar heel hard nodig de komende periode”, zei Martin van Rijn, bestuursvoorzitter van Aedes tijdens de bestuurlijke bijeenkomst ‘Het is nu tijd voor actie’ op 30 september jl. in het Goffertstadion in Nijmegen. Tijdens de goed bezochte bijeenkomst is een start gemaakt met de versnelling van het realiseren van de woonzorgopgave in de regio’s Arnhem, Nijmegen en Rivierenland. Doel van het evenement, georganiseerd door de regionale ambassadeurs van de Taskforce Wonen en Zorg en de Zorgalliantie, was om de kansen voor versnelling te verkennen. Ruim tachtig bestuurders van zorgorganisaties, gemeenten, provincie, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, zorgkantoren, ouderenorganisaties en beleggers namen hieraan deel.

“Bouw dat netwerk op en wacht niet af. Oplossingen komen tot stand als we elkaar kennen en weten te vinden”, hield Van Rijn zijn toehoorders voor. Ook Edwin Velzel, Chief Executive Officer van PGGM, gaf zijn visie op wonen en zorg. “Is geld nu echt het probleem,” vroeg hij zich hardop af. “Ik ben nog niet veel situaties tegengekomen waarbij geld echt het knelpunt is.”

Onder leiding van deskundigen werd aan zeven versnellingstafels een verdiepend gesprek gevoerd over waar versnelling te behalen is. Er werden zeer geanimeerde gesprekken gevoerd over welke acties nodig zijn om ouderen en andere kwetsbare doelgroepen te kunnen voorzien in hun woonzorgbehoeften. Tal van onderwerpen zoals woningdoorstroming ouderen, ontschotting van financiering en de aanpak van tekorten op de arbeidsmarkt kwamen hierbij aan bod.

Een greep uit de kansen

Dit is een greep uit de opbrengst van de versnellingstafels:

  • Splitsen van bestaande woningen
  • Hergebruiken oude verzorgingstehuizen of wooncomplexen door te verbouwen ipv slopen
  • Kwaliteitsstandaarden loslaten
  • Doorstroming stimuleren, bijvoorbeeld door een verhuisbonus
  • Daar waar energie zit, de samenwerking opzoeken
  • Netwerk rond de mens inrichten
  • Niet alles als een probleem zien, maar als een kans
  • Regels omzeilen

Vervolgacties

Tijdens de bijeenkomst hebben alle tachtig deelnemers zich aangemeld om daadwerkelijk aan de slag te gaan in de verschillende gemeenten en zo samen van elkaar te leren in de regio’s. De ambassadeurs, de Zorgalliantie en de Hogeschool Arnhem Nijmegen gaan deze initiatieven ondersteunen. Alle deelnemers worden de komende tijd benaderd en partijen worden op gemeentelijk of regionaal niveau aan elkaar verbonden. Concreet zal worden samengewerkt aan beleidsthema’s zoals het opstellen van een woonzorganalyse, woonzorgvisie, prestatieafspraken en aan concrete projecten als geclusterde ouderenwoningen, gezamenlijke ontmoetingsruimten, woningdelen etc. In november starten de eerste bijeenkomsten op gemeentelijk of regionaal niveau.

We vieren onze successen!

Komend jaar wordt een drietal bestuurlijke themabijeenkomsten georganiseerd om bovenregionaal kennis uit te wisselen en van elkaar te leren. De eerste bijeenkomst is op 19 januari a.s. gepland en staat in het teken van doorstroming en arbeidsmarktproblematiek.

Op vrijdag 30 september 2022 vindt vervolgens de volgende regionale bestuurlijke bijeenkomst plaats. Dan kijken we terug naar wat alle acties hebben opgeleverd. Wat is er het afgelopen jaar bereikt? Zijn we met elkaar in staat geweest om daadwerkelijk versnelling aan te brengen?

Binnenkort wordt een samenvatting van de middag en het vervolgtraject op de website van de Zorgalliantie geplaatst.

Deel dit bericht

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: