Nieuws

Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting

geschreven Door:
Bijdrage voor ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting
Steeds meer ouderen vinden het fijn in een woonvorm te wonen waar het gemakkelijk is om anderen te ontmoeten en elkaar te helpen. De overheid wil deze manier van wonen stimuleren door de realisatie van ontmoetingsruimten financieel te ondersteunen.

De Rijksoverheid wil met de subsidie Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting (SOO) deze manier van wonen mogelijk maken voor meer ouderen. Deze ontmoetingsruimten kunnen bij nieuwe woonvormen zijn, maar ook bij bestaande complexen. Woningcorporaties, zorginstellingen, marktpartijen en burgerinitiatieven kunnen tot 30 november 2022 een aanvraag voor een bijdrage doen.

Hoe werkt de vergoeding?

Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is voor 2022 een bedrag van €20 miljoen beschikbaar gesteld. In 2023 gaat de SOO nog een keer open, mogelijk met aangepaste voorwaarden. Het budget is dan € 18 miljoen.

De aanvrager ontvangt subsidie voor de bouwkosten van de ontmoetingsruimte. Hieronder vallen onder andere materialen, de kosten voor het ontwerp van een architect en de personeelskosten van de bouwers. De subsidie is niet voor inrichtingskosten, exploitatiekosten of de kosten van de grond. In de ouderenhuisvesting waar de ontmoetingsruimte bij hoort, moet minstens 50% van de (beoogde) bewoners bij oplevering van de ontmoetingsruimte 55 jaar of ouder zijn.

Meer informatie is te vinden op de website van het RVO

Eind 2021 organiseerden het ministerie van BZK en RVO een online informatiesessie over de SOO. Het webinar is terug te kijken via deze link.

Deel dit bericht

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: