Nieuws

Samen dromen als basis voor succes

geschreven Door:
‘Samen zijn en blijven’, dat is de basisfilosofie voor het gloednieuwe woonzorgcomplex de Friese Vlaak. Een plek waar mensen langer zelfstandig kunnen wonen, ook als hun zorgvraag groter wordt.

In Edam-Volendam zijn gemeente, woningcorporaties en een zorgorganisatie vanuit een gedeelde droom aan de slag gegaan, waarbij zij niet schuwen risico’s te delen.

Mensen kiezen vaak té laat - en daarmee vaak ook gedwongen - voor een verhuizing naar een passende woning als zij ouder worden of als de behoefte aan zorg toeneemt. Bij de planvorming van de Friese Vlaak stond voorop dat het een complex moest worden waar mensen graag wíllen wonen en de garantie hebben dat ze daar kunnen blijven, ook als hun zorgvraag verandert.

Monique Cremers, Lid Raad van Bestuur van De Zorgcirkel, zet zich al geruime tijd in als ambassadeur voor de Taskforce Wonen en Zorg. Zij wil bijdragen aan oplossingen voor de woonzorgopgave door het vergroten van de ruimte om te experimenteren en belemmeringen te slechten. In Edam-Volendam speelde Monique een grote rol bij de realisatie van De Friese Vlaak. Cremers: “Dit complex sluit aan op de wensen van een nieuwe generatie ouderen. Samen zijn en samen blijven vormt hierbij de basis.”

Het woonzorg-complex de Friese Vlaak bestaat uit drie gebouwen met in totaal 102 appartementen bestemd voor bewoners vanaf 55 jaar. De Friese Vlaak is een thuis voor mensen zonder zorgvraag én voor mensen met zorg- en ondersteuningsvragen. En als de zorgvraag in de loop der jaren verandert, dan past het aanbod zich hierop aan. Binnen dit complex is ook een wijkontmoetingsruimte gerealiseerd. Kijk voor meer informatie op www.friesevlaak.nl

Vanuit een droom knelpunten aanpakken

De samenwerking tussen de gemeente, de woningbouwcorporaties Wooncompagnie en De Vooruitgang en de Zorgcirkel begon bij de gezamenlijke droom. Daarna begon het pionieren. Bestuurders van de drie partijen trokken intensief met elkaar op. Het werd een reis waarin alle partijen buiten de kaders van hun eigen organisatie durfden te kijken, waarin zij open met elkaar over knelpunten konden praten en gewoonten hebben doorbroken. Ook hebben zij samen meerdere complexen in het land bezocht om te leren van anderen. Een goede relatie, gebaseerd op vertrouwen, was het fundament van de samenwerking. Hier is veel tijd voor gemaakt. Uiteindelijk sloten partijen een samenwerkingsovereenkomst waarin risico’s gezamenlijk worden gedragen.

Bekijk de video over de Friese Vlaak hier:

Korte en lange termijn issues

Bij de realisatie van de Friese Vlaak zijn oplossingen gezocht voor veel voorkomende knelpunten, en  er was oog voor issues die mogelijk op de lange termijn spelen.

Bij de bouw is, om de zo belangrijke gezamenlijke ontmoetingsruimtes te bekostigen, rekening gehouden met kleinschalig ontmoeten. Zo is de ruimte bij de liften groter gemaakt. Verder heeft de gemeente de huurverplichting op zich genomen van een grotere ontmoetingsruimte ten behoeve van sociale horeca en gezamenlijke activiteiten. De gemeente heeft een sociaal ondernemer uit de gemeente gecontracteerd die invulling gaat geven aan deze functie.

Verder hebben de partijen gezamenlijk budget vrijgemaakt om gedurende twee jaar een kwartiermaker aan te stellen die zich op locatie in gaat zetten om het woonzorgconcept in de praktijk goed vorm te geven.

Voor de langere termijn zijn afspraken gemaakt over wat er gebeurt als bijvoorbeeld beschermd wonen op termijn niet meer nodig is. Woningcorporaties bouwen immers voor 50 jaar, de scope van de zorgbehoefte gaat over 20 jaar. Voor de Friese Vlaak is afgesproken dat drie tweekamerappartementen kunnen teruggebouwd worden naar twee driekamerappartementen. De zorgaanbieder heeft hiervoor een bankgarantie afgegeven. Daarnaast dragen de woningcorporaties het leegstandsrisico voor verzorgd wonen en de zorgaanbieder voor beschermd wonen.  

Ook de wet- en regelgeving rondom brandveilig wonen stelde de partijen voor een uitdaging. Woningcorporaties hebben geen verplichting en middelen om een brandmeldinstallatie (BMI) te installeren in appartementen waar mensen zelfstanding wonen. Tegelijk weten we dat bij brand veel bewoners niet zelfredzaam zijn. Ook hier is het risico gedeeld. Er zijn afspraken gemaakt voor eventueel latere inbouw van een BMI in Verzorgd Wonen. In de bouw zijn de voorbereidingen hier al voor getroffen. Er start binnenkort een pilot met brandmelders, die doormelden via een app. Een initiatief van Wooncompagnie in samenwerking met Leefsamen.

Meer weten?

Bij de realisatie van de Friese Vlaak is naast Monique Cremers ook ambassadeur Stefan van Schaik van de Wooncompagnie betrokken. Beide ambassadeurs zijn te bereiken via LinkedIn of neem contact op met onze adviseur in de regio: Ingrid Aaldijk, info@aaldijkadvies.nl.  

Deel dit bericht

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: