Nieuws

Praat mee: Digitaalnota Ouder worden 2020-2040

We worden steeds meer in behoorlijke gezondheid ouder. Maar dat geldt niet voor iedereen. Met de groei van het aantal ouderen neemt tegelijkertijd het aantal ouderen met zorgvragen de komende decennia toe.

Dit stelt ons voor de vraag hoe we de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de ouderenzorg ook voor komende generaties kunnen borgen. De coronacrisis heeft nog eens te meer laten zien dat de druk op ons zorgstelsel hoog is.

In de Digitaalnota Ouder worden 2020-2040 worden hiervoor mogelijkheden aangedragen. De focus van deze nota ligt op ouder worden zorg en ondersteuning voor ouderen, thuis, in de wijk, in het verpleeghuis of een andere woonvorm. Dus op wat de oudere zelf kan en doet in eigen omgeving of zorgomgeving.

Praat mee

Hoe kunnen we de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ouderenzorg ook voor komende generaties borgen? Het ministerie van VWS stelde de Dialoognota Ouder worden 2020-2040 op om de mogelijkheden daarvoor te verkennen. Zij gaan graag met u in dialoog over deze mogelijkheden en nodigen u uit om deel te nemen aan de digitale raadpleging.

De raadpleging is primair gericht op beleids- en kwaliteitsmedewerkers en bestuurders in de ouderenzorg. Ook branche- en beroepsverenigingen worden benaderd. De vragenlijst staat open voor iedereen.

Deel dit bericht

Loopt u tegen knelpunten aan?

Welke hardnekkige vraagstukken ervaart u in de praktijk? Zijn er knelpunten of dilemma’s waar u samen met uw partners tegenaan loopt? Laat het ons weten zodat we passende ondersteuning kunnen bieden.
Meld uw knelpunt

Enkele hardnekkige vraagstukken

Hoe kunnen woningcorporaties kleinschalige commerciele activiteiten ontwikkelen in combinatie met de woonzorgvorm?

Woningcorporaties ervaren beperkte ruimte om kleinschalige commerciële activiteiten te ontwikkelen in combinatie met maatschappelijk vastgoed en woon(zorg)vormen (markttoets).

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe financieren we onder andere ontmoetingsruimtes?

Financiering van voorzieningen in geclusterde woonvormen die bijdragen aan welzijn en gezondheid van de bewoners, bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes en ruimtes voor spreekuren van wijkverpleegkundigen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe voorkomen we een tweedeling in de woonvoorzieningen van ouderen boven en onder de sociale huurgrens?

Betaalbaarheid van sociale huurwoningen die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een ondersteunings- en/of zorgbehoefte. Beleggers zien daarentegen kansen om te investeren in nieuwe woonvormen die vaak boven de sociale huurgrens liggen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie
Bekijk meer vraagstukken

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: