Nieuws

Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan?

Mensen worden steeds ouder en steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis. Dit vraagt om nieuwe vormen van zorg, wonen en welzijn voor ouderen.

In het rapport Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan? biedt Clementine Mol van het Ben Sajet Centrum handvatten voor het realiseren van optimale woon(zorg)omgevingen voor ouderen.

Mol is arts-onderzoeker met een bouwkundige achtergrond en integreert kennis uit het woon-, zorg-, welzijns- en ontwerpdomein. Ze laat zien dat integratie van en samenwerking tussen deze domeinen cruciaal zijn voor het creëren van optimale woon(zorg)omgevingen. Hierin kunnen ouderen daadwerkelijk langer zelfstandig thuis kunnen wonen met een goede kwaliteit van leven en de juiste zorg op de juiste plek.  

Van het rapport is een beknopte digitale publicatie gemaakt met een praktische toolkit. De toolkit bevat een checklist met bouwstenen voor een optimale woon(zorg)omgeving en een praatplaat aan de hand waarvan betrokkenen het gesprek kunnen voeren over de optimale woon(zorg)omgeving voor ouderen. Deze publicatie zal ouderen en professionals vanuit het zorg-, ontwerp-, woon- of welzijnsdomein helpen om vanuit een integrale kijk optimale woon(zorg)omgevingen voor ouderen te creëren.

Bron: Ben Sajet Centrum

Deel dit bericht

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: