Nieuws

Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan?

Mensen worden steeds ouder en steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis. Dit vraagt om nieuwe vormen van zorg, wonen en welzijn voor ouderen.

In het rapport Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan? biedt Clementine Mol van het Ben Sajet Centrum handvatten voor het realiseren van optimale woon(zorg)omgevingen voor ouderen.

Mol is arts-onderzoeker met een bouwkundige achtergrond en integreert kennis uit het woon-, zorg-, welzijns- en ontwerpdomein. Ze laat zien dat integratie van en samenwerking tussen deze domeinen cruciaal zijn voor het creëren van optimale woon(zorg)omgevingen. Hierin kunnen ouderen daadwerkelijk langer zelfstandig thuis kunnen wonen met een goede kwaliteit van leven en de juiste zorg op de juiste plek.  

Van het rapport is een beknopte digitale publicatie gemaakt met een praktische toolkit. De toolkit bevat een checklist met bouwstenen voor een optimale woon(zorg)omgeving en een praatplaat aan de hand waarvan betrokkenen het gesprek kunnen voeren over de optimale woon(zorg)omgeving voor ouderen. Deze publicatie zal ouderen en professionals vanuit het zorg-, ontwerp-, woon- of welzijnsdomein helpen om vanuit een integrale kijk optimale woon(zorg)omgevingen voor ouderen te creëren.

Bron: Ben Sajet Centrum

Deel dit bericht

Loopt u tegen knelpunten aan?

Welke hardnekkige vraagstukken ervaart u in de praktijk? Zijn er knelpunten of dilemma’s waar u samen met uw partners tegenaan loopt? Laat het ons weten zodat we passende ondersteuning kunnen bieden.
Meld uw knelpunt

Enkele hardnekkige vraagstukken

Hoe kunnen woningcorporaties kleinschalige commerciele activiteiten ontwikkelen in combinatie met de woonzorgvorm?

Woningcorporaties ervaren beperkte ruimte om kleinschalige commerciële activiteiten te ontwikkelen in combinatie met maatschappelijk vastgoed en woon(zorg)vormen (markttoets).

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe financieren we onder andere ontmoetingsruimtes?

Financiering van voorzieningen in geclusterde woonvormen die bijdragen aan welzijn en gezondheid van de bewoners, bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes en ruimtes voor spreekuren van wijkverpleegkundigen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe voorkomen we een tweedeling in de woonvoorzieningen van ouderen boven en onder de sociale huurgrens?

Betaalbaarheid van sociale huurwoningen die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een ondersteunings- en/of zorgbehoefte. Beleggers zien daarentegen kansen om te investeren in nieuwe woonvormen die vaak boven de sociale huurgrens liggen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie
Bekijk meer vraagstukken

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: