Nieuws

Onderzoek ministerie BZK: Sociaal beheer in geclusterde woonvormen

Wanneer mensen uit een instelling weer zelfstandig kunnen gaan wonen is het belangrijk dat er voor hen een goede woning is op een plekwaar ze aan terugkeer in de samenleving kunnen werken.

Daarom ontstaan er op veel plekken in het land geclusterde woonvormen, waar mensen met een zorgvraag met enige vorm van begeleiding wonen.

Advies- en onderzoeksbureau Ecorys deed, in opdracht van het ministerie van BZK, recent onderzoek naar geclusterde woonvormen en presenteert nu de resultaten van het onderzoeksrapport. In het onderzoek is specifiek gekeken naar sociaal beheer.

Ontwikkeling

Geclusterde woonvormen worden vaak ontwikkeld door corporaties en soms door private partijen. De begeleiding wordt verzorgd vanuit zorgorganisaties en de gemeente; er is dus een samenwerking van zorg en wonen nodig. De opgave waar ook de Taskforce Wonen en Zorg zich hard voor maakt.

In het sociaal beheer komen het fysiek en sociaal domein samen. Dit onderzoek gaat onder meer in op hoe het sociaal beheer vormgegeven kan worden mogelijke financieringsvormen en mogelijke samenwerkingsvormen.

Download het volledige rapport.

Deel dit bericht

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: