Nieuws

Onderzoek ministerie BZK: Sociaal beheer in geclusterde woonvormen

Wanneer mensen uit een instelling weer zelfstandig kunnen gaan wonen is het belangrijk dat er voor hen een goede woning is op een plekwaar ze aan terugkeer in de samenleving kunnen werken.

Daarom ontstaan er op veel plekken in het land geclusterde woonvormen, waar mensen met een zorgvraag met enige vorm van begeleiding wonen.

Advies- en onderzoeksbureau Ecorys deed, in opdracht van het ministerie van BZK, recent onderzoek naar geclusterde woonvormen en presenteert nu de resultaten van het onderzoeksrapport. In het onderzoek is specifiek gekeken naar sociaal beheer.

Ontwikkeling

Geclusterde woonvormen worden vaak ontwikkeld door corporaties en soms door private partijen. De begeleiding wordt verzorgd vanuit zorgorganisaties en de gemeente; er is dus een samenwerking van zorg en wonen nodig. De opgave waar ook de Taskforce Wonen en Zorg zich hard voor maakt.

In het sociaal beheer komen het fysiek en sociaal domein samen. Dit onderzoek gaat onder meer in op hoe het sociaal beheer vormgegeven kan worden mogelijke financieringsvormen en mogelijke samenwerkingsvormen.

Download het volledige rapport.

Deel dit bericht

Loopt u tegen knelpunten aan?

Welke hardnekkige vraagstukken ervaart u in de praktijk? Zijn er knelpunten of dilemma’s waar u samen met uw partners tegenaan loopt? Laat het ons weten zodat we passende ondersteuning kunnen bieden.
Meld uw knelpunt

Enkele hardnekkige vraagstukken

Hoe kunnen woningcorporaties kleinschalige commerciele activiteiten ontwikkelen in combinatie met de woonzorgvorm?

Woningcorporaties ervaren beperkte ruimte om kleinschalige commerciële activiteiten te ontwikkelen in combinatie met maatschappelijk vastgoed en woon(zorg)vormen (markttoets).

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe financieren we onder andere ontmoetingsruimtes?

Financiering van voorzieningen in geclusterde woonvormen die bijdragen aan welzijn en gezondheid van de bewoners, bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes en ruimtes voor spreekuren van wijkverpleegkundigen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe voorkomen we een tweedeling in de woonvoorzieningen van ouderen boven en onder de sociale huurgrens?

Betaalbaarheid van sociale huurwoningen die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een ondersteunings- en/of zorgbehoefte. Beleggers zien daarentegen kansen om te investeren in nieuwe woonvormen die vaak boven de sociale huurgrens liggen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie
Bekijk meer vraagstukken

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: