Nieuws

Maatschappelijke organisaties vinden elkaar - Iedereen thuis in de Purmerendse cirkels

Chantal Wuijster
geschreven Door:
Chantal Wuijster
Twee naar elkaar reikende handen waarin twee silhouetten van oudere mensen steun vinden.
In de volle breedte, met enthousiasme en vertrouwen, zó brengt Purmerend wonen en zorg samen. In gesprek met drie gedreven bestuurders: wethouder Thijs Kroese, Han Jetten van zorgorganisatie Leviaan, en Stefan van Schaik van Wooncompagnie.

Al een aantal jaren leggen de gemeente Purmerend, woningcorporaties en huurdersverenigingen hun gezamenlijke plannen vast in prestatieafspraken. Zo ook voor 2021-2024. Voor het eerst schoven zorg- en welzijnspartijen aan. Wethouder Kroese: “De afspraken komen nu wezenlijk anders tot stand. Natuurlijk kwam de rol van de zorg altijd ter sprake, maar nu hebben zij zelf meegeschreven. Het samenspel van dit nieuwe ‘vierkant’ zorgt ervoor dat mensen zo lang en prettig mogelijk in hun eigenwijk kunnen blijven wonen.”

Huurders hard nodig

Voor zorgbestuurder Han Jetten is de samenwerking met huurdersverenigingen nieuw, maar zeer gewenst. Sterker nog, hij pleitte er al voor tijdens het Webinar Actieplan Weer Thuis op 11 november 2020. Zijn organisatie Leviaan is er voor mensen met psychische kwetsbaarheden. “Veel van onze cliënten wonen in de wijk en dus hebben we dagelijks met huurders te maken. Als goede buren, maar ook met hun zorgen. Soms horen we: moeten deze mensen wel in onze wijk wonen? Dat zijn gesprekken die we graag aangaan. We hebben de huurders ontzettend hard nodig. En andersom kunnen wij veel voor hen betekenen.”

Niet alleen ouderen

Stefan van Schaik: “De brandstof voor de Taskforce Wonen en Zorg is de sterke toename van het aantal ouderen. Wij kijken bewust breder dan die doelgroep. Dat ook anderen meepraten, in dit geval Han Jetten vanuit de psychosociale zorg, is niet alleen prettig, we krijgen ook scherper in beeld wat de complete wijk nodig heeft. Ik ben dan ook blij met hun betrokkenheid en de afspraken die er liggen.” Eén van die afspraken is het in kaart brengen van voorzieningen en ontmoetingspunten in de wijk, in de zogenoemde Purmerendse cirkels. Laagdrempelig en toegankelijk voor alle wijkbewoners en niet gekoppeld aan één woningcorporatie of zorgpartner.

Uit de mallemolen

De Wooncirkels van Leviaan sluiten er naadloos bij aan. Jetten legt uit: “Cliënten wonen zelfstandig of in een woonvorm in de wijk, in een cirkel van twee kilometer rond een steunpunt, dat we ‘de kern’ noemen. Hoe intensiever de zorgvraag, hoe dichter ze bij het steunpunt wonen. De kernenbieden vaak ook activiteiten voor wijkbewoners. Cliënten die toe zijn aan meer zelfstandigheid verhuizen bij voorkeur binnen de wooncirkel, in hun vertrouwde omgeving en netwerk. Dit voorkomt veel inzet van verschillende partijen. Nog te vaak zijn we met zijn allen bezig de mallemolen van wonen, zorg en welzijn draaiende te houden. Hier komt alles bij elkaar. Mooi dat we nu met vierpartijen stappen kunnen zetten.”

Van Schaik beaamt: “In de sociale huursector zien we steeds meer een concentratie van kwetsbare groepen. Zowel voor de bewoners die een steuntje in de rug nodig hebben als voor hun buren, is het van groot belang dat de partners in de wijk optimaal samenwerken.”

Geen blauwdruk, wel inspirerend

Woonzorglocatie ‘Heel Europa’ in Purmerend is al zo’n plek waar alles samenkomt, waar wijkbewoners makkelijk binnenlopen en zich welkom voelen. Vooral het nieuwe PostNL-punt aan de balie zorgt voor veel aanloop en contact; mensen melden zich zelfs spontaan aan als vrijwilliger, vertelt Jetten. En precies dát is de essentie, volgens Kroese. “Gedeelde verantwoordelijkheid in de wijk. Onze Purmerendse cirkels zijn geen blauwdruk, maar inspireren wellicht anderen om een vorm te vinden die past in hun situatie, bij hun verhaal. Het belangrijkste? Van elkaar weten waar je voor staat. Als je snapt wat de ander te doen heeft, snap je ook wat je zelf te doen hebt.”

Geschreven door Chantal Wuijster

Deel dit bericht

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: