Nieuws

Krachtig manifest Brabantse samenwerking

Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen ondertekenden maar liefst 22 Brabantse organisaties recentelijk een manifest dat is aangeboden aan colleges van B&W en gemeenteraadsleden in Brabant.

In het manifest vragen zij aandacht voor de totstandkoming van ondersteuning en zorg voor kwetsbare mensen in de wijk. Vertegenwoordigers van onder meer zorg- en welzijnspartijen, maatschappelijke opvang en huisartsenzorg roepen gemeenten op om sámen een tandje bij te schakelen en hierbij ook samen de juiste keuzes maken. Een warm pleidooi voor samenwerking, werken vanuit de mens, ontschotting en digitalisering, dat ook buiten Brabant gedeeld mag worden!

Download het manifest hier.

Deel dit bericht

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: