Nieuws

Kennis- en leertraject Woonzorgvisie voor gemeenten

Twee oudere dames worden ondersteund door een sportleraar
Eind 2021 moeten alle gemeenten een woonzorgvisie hebben, maar voor veel gemeenten is dit nog best een uitdaging.

Want hoe maak je een analyse van wonen met zorg in je gemeente? Welke partijen heb je daarbij nodig? En hoe vertaal je dat vervolgens naar een visie? Speciaal voor deze gemeenten start Platform31 begin 2021 met een kennis- en leertraject Woonzorgvisie.


In het programma doorloopt u op hoofdlijnen het traject van het opstarten vaneen woonzorganalyse tot en met de opmaat naar een (geactualiseerde)woonzorgvisie. Per stap wordt de benodigde kennis aangeboden. Naast inhoudelijke thema’s, zoals de vraag naar ondersteuning, een samenhangend aanbod Wmo en Wlz en kenmerken van de lokale woningmarkt, komen relevante onderzoeksmethoden en de inrichting van de procesorganisatie aan de orde.

Meer informatie over het kennis- en leer traject is te vinden te op de site van Platform 31 en in deze flyer.

Deel dit bericht

Loopt u tegen knelpunten aan?

Welke hardnekkige vraagstukken ervaart u in de praktijk? Zijn er knelpunten of dilemma’s waar u samen met uw partners tegenaan loopt? Laat het ons weten zodat we passende ondersteuning kunnen bieden.
Meld uw knelpunt

Enkele hardnekkige vraagstukken

Hoe kunnen woningcorporaties kleinschalige commerciele activiteiten ontwikkelen in combinatie met de woonzorgvorm?

Woningcorporaties ervaren beperkte ruimte om kleinschalige commerciële activiteiten te ontwikkelen in combinatie met maatschappelijk vastgoed en woon(zorg)vormen (markttoets).

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe financieren we onder andere ontmoetingsruimtes?

Financiering van voorzieningen in geclusterde woonvormen die bijdragen aan welzijn en gezondheid van de bewoners, bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes en ruimtes voor spreekuren van wijkverpleegkundigen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe voorkomen we een tweedeling in de woonvoorzieningen van ouderen boven en onder de sociale huurgrens?

Betaalbaarheid van sociale huurwoningen die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een ondersteunings- en/of zorgbehoefte. Beleggers zien daarentegen kansen om te investeren in nieuwe woonvormen die vaak boven de sociale huurgrens liggen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie
Bekijk meer vraagstukken

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: