Nieuws

Hoe de gebouwde omgeving kan uitnodigen tot contact

Voor het langer thuis wonen van (kwetsbare) ouderen in de eigen wijk zijn een geschikte woning, voorzieningen in de buurt en een prettige sociale en fysieke leefomgeving nodig.

Ingrepen in de ruimtelijke omgeving kunnen bijdragen aan de zelfredzaamheid van mensen. Door ruimte te geven aan ontmoeting bouwen mensen een netwerk op van buren en buurtgenoten die elkaar informeel kunnen steunen. Architecte Ianthe Mantingh van Zijdekwartier Architecten laat in de publicatie ‘Ontwerp voor ontmoeten’ van Platform31 zien hoe zij als ontwerper kijkt naar gebouwen en hun gebruik.

Met deze uitgave bieden Platform31 en Zijdekwartier Architecten kennis en inzichten om te laten zien hoeveel er in de gebouwde omgeving mogelijk is om contact te bevorderen. Het is aan opdrachtgevers, bestuurders, gebruikers en ontwerpers om de juiste vragen te stellen, zodat er op steeds meer plekken ruimte wordt gemaakt voor ontmoeting.

Deel dit bericht

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: