Nieuws

Financiële haalbaarheid woonvarianten senioren inzichtelijk gemaakt

Op de woningmarkt verschijnen steeds meer nieuwe woonvarianten voor senioren waar een combinatie van wonen, welzijn en zorg is vormgegeven. De financiering ervan is complex, want de geldstromen voor wonen, zorg en welzijn zijn gescheiden.

Platform31 bekeek samen met een groep initiatiefnemers en financieel experts de verschillende onderdelen die noodzakelijk zijn om een goede businesscase voor deze nieuwe woonconcepten te ontwikkelen. In de publicatie Woonvarianten voor senioren; stappenplan voor het toetsen van financiële haalbaarheid zijn drie woonvarianten bepaald en voorzien van een businesscase. Het gaat om:  

1) Woningmix: een mix van woningen, zowel huur, koop als goedkoop en duur.
2) Buurtfunctie: maatschappelijke en commerciële voorzieningen met aanbod voor de buurtbewoners.
3) Zorgconcept: zorgaanbod voor bewoners variërend van lichte thuiszorg tot zwaardere 24-uurszorg.

De publicatie is bedoeld voor initiatiefnemers van woonvarianten voor senioren sociaal ondernemers (voortkomend uit de projectontwikkelingshoek) en maatschappelijke organisaties, zoals woningcorporaties of zorgorganisaties en projectontwikkelaars.

Deel dit bericht

Loopt u tegen knelpunten aan?

Welke hardnekkige vraagstukken ervaart u in de praktijk? Zijn er knelpunten of dilemma’s waar u samen met uw partners tegenaan loopt? Laat het ons weten zodat we passende ondersteuning kunnen bieden.
Meld uw knelpunt

Enkele hardnekkige vraagstukken

Hoe kunnen woningcorporaties kleinschalige commerciele activiteiten ontwikkelen in combinatie met de woonzorgvorm?

Woningcorporaties ervaren beperkte ruimte om kleinschalige commerciële activiteiten te ontwikkelen in combinatie met maatschappelijk vastgoed en woon(zorg)vormen (markttoets).

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe financieren we onder andere ontmoetingsruimtes?

Financiering van voorzieningen in geclusterde woonvormen die bijdragen aan welzijn en gezondheid van de bewoners, bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes en ruimtes voor spreekuren van wijkverpleegkundigen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe voorkomen we een tweedeling in de woonvoorzieningen van ouderen boven en onder de sociale huurgrens?

Betaalbaarheid van sociale huurwoningen die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een ondersteunings- en/of zorgbehoefte. Beleggers zien daarentegen kansen om te investeren in nieuwe woonvormen die vaak boven de sociale huurgrens liggen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie
Bekijk meer vraagstukken

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: