Nieuws

Financiële haalbaarheid woonvarianten senioren inzichtelijk gemaakt

Op de woningmarkt verschijnen steeds meer nieuwe woonvarianten voor senioren waar een combinatie van wonen, welzijn en zorg is vormgegeven. De financiering ervan is complex, want de geldstromen voor wonen, zorg en welzijn zijn gescheiden.

Platform31 bekeek samen met een groep initiatiefnemers en financieel experts de verschillende onderdelen die noodzakelijk zijn om een goede businesscase voor deze nieuwe woonconcepten te ontwikkelen. In de publicatie Woonvarianten voor senioren; stappenplan voor het toetsen van financiële haalbaarheid zijn drie woonvarianten bepaald en voorzien van een businesscase. Het gaat om:  

1) Woningmix: een mix van woningen, zowel huur, koop als goedkoop en duur.
2) Buurtfunctie: maatschappelijke en commerciële voorzieningen met aanbod voor de buurtbewoners.
3) Zorgconcept: zorgaanbod voor bewoners variërend van lichte thuiszorg tot zwaardere 24-uurszorg.

De publicatie is bedoeld voor initiatiefnemers van woonvarianten voor senioren sociaal ondernemers (voortkomend uit de projectontwikkelingshoek) en maatschappelijke organisaties, zoals woningcorporaties of zorgorganisaties en projectontwikkelaars.

Deel dit bericht

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: