Nieuws

Actieagenda Wonen: erkenning voor de woonzorgopgave

Meer nieuwbouw, betaalbare woningen, leefbare wijken, zorg voor bewoners. Een coalitie van 34 organisaties heeft concrete voorstellen en afspraken vastgelegd in de Actieagenda Wonen.

Samen met het volgend kabinet willen de partijen de plannen snel tot uitvoering brengen. Als het kabinet zijn bijdrage levert, kunnen ze snel aan de slag. Vandaag publiceerde de coalitie deze agenda.  

Taskforce Wonen en Zorg voorzitter Hans Adriani steunt de Actieagenda en is blij met het resultaat. Wat hem betreft zit de grootste winst in het feit dat wonen en zorg een serieus onderdeel zijn van de aanpak. “Het is goed om te zien dat er zo breed erkenning is voor de woonzorgopgave waar wij ons als Taskforce al geruime tijd voor inzetten”, aldus Adriani. In het Actieplan Wonen committeren woningcorporaties zich aan de opgave om in de komende 15 jaar 50.000 eenheden te realiseren in geclusterde woonvormen, speciaal voor ouderen uit de doelgroep van woningcorporaties. Ook ontwikkelaars en beleggers geven aan een substantieel deel van hun nieuwbouwwoningen specifiek voor ouderen realiseren. Adriani: “Ik wil deze partijen uitdagen dit op korte termijn écht concreet te maken.”

Download de actieagenda hier .

Deel dit bericht

Loopt u tegen knelpunten aan?

Welke hardnekkige vraagstukken ervaart u in de praktijk? Zijn er knelpunten of dilemma’s waar u samen met uw partners tegenaan loopt? Laat het ons weten zodat we passende ondersteuning kunnen bieden.
Meld uw knelpunt

Enkele hardnekkige vraagstukken

Hoe kunnen woningcorporaties kleinschalige commerciele activiteiten ontwikkelen in combinatie met de woonzorgvorm?

Woningcorporaties ervaren beperkte ruimte om kleinschalige commerciële activiteiten te ontwikkelen in combinatie met maatschappelijk vastgoed en woon(zorg)vormen (markttoets).

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe financieren we onder andere ontmoetingsruimtes?

Financiering van voorzieningen in geclusterde woonvormen die bijdragen aan welzijn en gezondheid van de bewoners, bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes en ruimtes voor spreekuren van wijkverpleegkundigen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe voorkomen we een tweedeling in de woonvoorzieningen van ouderen boven en onder de sociale huurgrens?

Betaalbaarheid van sociale huurwoningen die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een ondersteunings- en/of zorgbehoefte. Beleggers zien daarentegen kansen om te investeren in nieuwe woonvormen die vaak boven de sociale huurgrens liggen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie
Bekijk meer vraagstukken

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: