In gesprek met...

In gesprek met Maarten Dannenberg: Woonconcept met lokaal netwerk; elk project is anders, ook de financiering

geschreven Door:
De laatste puntjes worden nog op de i gezet, maar de eerste bewoners hebben inmiddels hun intrek genomen in Loosduinse Hof in Den Haag. Dit is het eerste Wonen met een Plus-project van woningcorporatie Staedion. In de 101 zelfstandige sociale huurwoningen wonen straks 80 senioren, 15 mensen met een psychische beperking en 6 zorgstudenten. Adviseur Strategie Maarten Dannenberg is trots, maar weet ook dat dit concept niet makkelijk te realiseren was. “We zijn twee jaar bezig geweest om met alle partijen aan tafel te zitten en de samenwerking rond te krijgen.” Iedereen is enthousiast om mee te werken, maar om de financiering rond te krijgen is subsidie nagenoeg onmisbaar.

Loosduinse Hof is een oud-verzorgingshuis uit de jaren tachtig. Staedion heeft het verbouwd tot zelfstandige sociale huurwoningen op basis van hun nieuwe Wonen met een Plus-concept. In dit concept staat lokale samenwerking en maatwerk centraal, maar ieder project is anders, vertelt adviseur Maarten Dannenberg. “Vanuit Staedion leveren we de huisvesting en vervolgens zoeken we maatschappelijke partners in de buurt om mee samen te werken. Niet elke locatie heeft dezelfde faciliteiten nodig, dus we leveren op iedere locatie maatwerk.”

Hofmaker als verbinder

In het geval van Loosduinse Hof staat levendigheid en verbinding met de buurt centraal. Het gebouw loopt in een bocht: een perfecte locatie voor een restaurant ‘in de plint’. Er is ook ruimte voor ontmoeting in de grote ontvangsthal waar een balie bemenst wordt door een vrijwilligersorganisatie. Er is onder andere een fysiotherapiepraktijk, medisch pedicure en een thuiszorgkantoor. Daarnaast is er samenwerking met Stichting Anton Constandse die begeleid wonen biedt voor de 15 mensen met een psychische beperking.

Het restaurant wordt gerund door de mensen die ook Made in Moerwijk hebben opgezet. Zij hebben ook een belangrijke spil voor Loosduinse Hof gevonden: de Hofmaker. “De Hofmaker is hét aanspreekpunt in het gebouw”, vertelt Dannenberg. “Hij is de hele week aanwezig en is de verbinding tussen bewoners, huurders, de buurt en met ons. Het is iemand die van aanpakken houdt: hij organiseert activiteiten, spreekt mensen aan en nieuwe bewoners weten hem ook al te vinden bij vragen of hulp.

Ingewikkeld financieel plaatje

Het realiseren van zo’n concept met alle faciliteiten kost natuurlijk geld. En de maatschappelijke ondernemers die ruimtes in het gebouw huren, willen ook hun financiële plaatje rond krijgen. “Dit is best ingewikkeld. Wij verwachten van alle partners dat zij een business plan hebben en dat zij hun eigen broek kunnen ophouden”, legt Dannenberg uit. “Wij hebben hier lang over gesproken met onze potentiële huurders en partners. We kiezen er bewust voor om de ruimtes niet gratis of tegen heel lage huur beschikbaar te stellen, want die kosten komen dan uiteindelijk bovenop de huur van de bewoners.”

Voor Loosduinse Hof maakt Staedion gebruik van subsidie uit de Woningbouwimpuls. Die bijdrage is voor de bouw van de woningen bedoeld maar het geeft indirect wat financiële ruimte om het eerste jaar van de Hofmaker te financieren. Ze maken in dit project geen gebruik van de nieuwe Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO), omdat Loosduinse Hof al in de realisatiefase was toen de regeling open ging.

Grootschalige aanvraag is lastig

Staedion ziet wel de meerwaarde van de SOO en heeft grote ambities. Al zitten daar nog wel wat haken en ogen aan, merkt ook bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk. “De leefbaarheidsvraagstukken en eenzaamheid zijn groot in zo’n grote stad als dit. Nog los van het woningtekort. Het is een mooi streven om ‘de ziel’ in flats weer terug te krijgen door ontmoetingen te organiseren. Een bewonersconsulent werkt hand in hand met de welzijnsmedewerker en de wijkverpleegkundige, en niet apart. Daarnaast willen wij ook een bijdrage leveren door als organisatie te werken aan mogelijkheden voor ouderen om door te stromen naar woonruimten die bij hen passen. Wij willen voor meerdere locaties tegelijk een subsidieaanvraag doen samen met onze toekomstige partners, want het is een grote stad zoals we weten. Maar we lopen tegen de beperking aan dat je per project een aanvraag moet doen. Dat levert flinke administratieve lasten en papierwerk op, dat ons verhindert hier grootschalig op in te zetten.” Dannenberg vult aan: “Bij de aanvraag moet je ook al een exploitatieplan voor de ontmoetingsruimte aanleveren, terwijl dat er vaak nog niet is. Zoiets wil je eigenlijk gaandeweg met je partners organiseren.”

Goede samenwerking heeft tijd nodig

De komende jaren hoopt Staedion diverse Wonen met een Plus-projecten op te leveren, die allemaal anders zijn, aansluiten op de wensen uit de wijk en met lokale partners vorm krijgen. De ervaringen die ze hebben opgedaan bij Loosduinse Hof nemen ze mee in de ontwikkeling van de nieuwe projecten. De belangrijkste tip die Dannenberg andere ondernemers en ontwikkelaars wil meegeven: “Begin op tijd. Goede samenwerking met lokale partners organiseren heeft tijd nodig. Maar als het lukt, geeft het zo veel energie”.

Wil je meer weten over de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO)? Bezoek dan de website 'Woningmarktbeleid' van het Ministerie van BZK.

Deel dit bericht

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: