In gesprek met...

Karin Schrederhof: ‘Wlz en Wmo structureel meer fluïde’

Chantal Wuijster
geschreven Door:
Chantal Wuijster
Portret van Karin Schrederhof (vrouw)
In de opgave Wonen & Zorg is het een bekend gegeven: langer thuis wonen betekent hogere Wmo-kosten, en komt dus voor rekening van de gemeente. Tegelijkertijd levert het voorkomen van zwaardere zorg een besparing op voor de Wlz. Wat als we dat meer in evenwicht kunnen brengen? Dat beide partijen ervan profiteren? De regio Delft gaat ermee aan de slag. Wethouder Karin Schrederhof heeft er alle vertrouwen in.

Net als in de rest van Nederland bereidt de regio Westland-Schieland-Delfland (WSD) zich voor op de woonzorgopgave van de toekomst. Ruim twintig partijen – gemeenten, zorgaanbieders en DSW Zorgverzekeraar& Zorgkantoor – zetten hun handtekening onder het Programma Regionale Aanpak Ouderenzorg , met naast hun gezamenlijke ambities een concreet pakket aan maatregelen. De aanpakstaat voor uitbreiding van het aantal woonzorgplekken, domein overstijgend werken, focus op preventie en positieve gezondheid en het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerd personeel.

Geen versnipperde zorg

“De overeenkomst dient als onderlegger, maar in de praktijk lopen er al mooie projecten en pilots”, vertelt Schrederhof. “In een kleiner verband werken we als gemeenten al lange tijd samen met DSW, een partij met een sterke lokale binding.” De ambitie is, zoals de wethouder het mooi verwoordt: ‘de overgangssituatie tussen Wlz en Wmo structureel meer fluïde maken’, bijvoorbeeld wanneer iemand na een langdurige opname of behandeling weer thuis of in de wijk gaat wonen. Het voorkomen of uitstellen van zwaardere zorg vraagt om stevige inzet op drie pijlers: preventie, normaliseren en integraal samenwerken. Gezamenlijke projecten voldoen altijd aan die voorwaarden, zo ook de samenwerking op dementie. “Al heel vroeg, vanaf het ‘niet-pluis’ gevoel, is er één contactpersoon die samen met de inwoner de behoeften en mogelijkheden verkent, ook in het eigen netwerk. Deze professional vraagt waar nodig ondersteuning of zorg aan. Zo voorkomen we dat mensen te lang wachten met zorg vragen en kunnen we erger voorkomen. Een samenhangend en vraaggericht aanbod dus, in plaats van versnipperde dienstverlening.” Met trots benoemt de wethouder nog een gezamenlijk initiatief van de gemeenten, DSW, Stichting HINT en zorgorganisatie Pieter van Foreest: respijtzorg in Strandgoed ter Heijde, een logeerhuis voor mensen meteen lichamelijke beperking of lichte vorm van dementie, zodat hun mantelzorger even tijd heeft voor zichzelf.

Kosten en baten delen

Minder Wlz, meer Wmo, hoe ziet dat er concreet uit en wat betekent dat voor de geldstromen? Schrederhof: “We werken op dit moment aan data-analyses van de Wmo, Zvw en Wlz om te zien hoe de risico’s en dus de kosten zich verhouden bij oudere inwoners. Deels is dat natuurlijk appels met peren vergelijken omdat het om verschillende doelgroepen gaat. Toch levert het nu al interessante informatie op. Zo blijkt dat de oudere populatie van Delft een minder gezonde levensstijl heeft en meer chronisch zieken dan de partnergemeenten, en daarmee meer vergelijkbaar is met steden als Schiedam en Vlaardingen. Belangrijke informatie die we vertalen in interventies. Voor elk project voeren we een analyse uit om de kosten en baten in beeld te brengen. Op basis daarvan komt er een begroting met een evenwichtige verdeling tussen de betrokken partijen.”

Spannend

Welke uitdagingen ziet de wethouder? “Het meest spannend is dat het zo’n lange periode omvat. Zo keken we eerst naar de behoefte aan woonzorgplekken in 2025, maar omdat het vastgoed betreft moet je zeker richting 2040 kijken. En ook de vraag: hoe gaan ouderen zich in de toekomst gedragen? Ik kom zelf uit de corporatiesector, daar realiseerden we in seniorencomplexen nog etages voor 55-plussers, daar hoef je vandaag de dag niet mee aan te komen. Verder is er natuurlijk de weerbarstigheid van de politiek, denk aan de bezuinigingen in het sociaal domein die om resultaten op korte termijn vragen. Bovendien hebben zowel gemeenten als zorgverzekeraars hun eigen juridische kaders, regelgeving en verantwoordelijkheden. Hoe verken je die grenzen? Het mooie van onze samenwerking is dat we met elkaar het totale perspectief schetsen. Minder schotten en vraaggericht werken is in the end beter voor iedereen.”

Werkenderwijs ontdekken

Heeft de wethouder nog tips voor andere regio’s? “Ja zeker, gewoon starten! Blijf niet hangen in beleid. Een gezamenlijke visie is belangrijk, maar je leert elkaar pas echt kennen in projecten. Ga aan de slag en ontdek werkenderwijs of je er met elkaar uitkomt. En vooral ook: vier de successen.”

Deel dit bericht

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: