In gesprek met...

In gesprek met Daan Tettero: Investeren in zorgvastgoed is beleggen met impact

geschreven Door:
Syntrus Achmea belegt namens pensioenfondsen en verzekeraars al ruim tien jaar in zorgvastgoed. De Taskforce Wonen en Zorg sprak met Daan Tettero, fondsmanager bij Syntrus Achmea. Als fondsmanager spreekt hij veel met pensioenfondsen die beleggen in zorgvastgoed: ‘Beleggen in zorgvastgoed is aantrekkelijk. Het biedt een stabiel rendement én heeft een grote sociale impact. We moeten die kansen wél samen met corporaties en gemeenten verzilveren.’

Door de toenemende vergrijzing zal de vraag naar verpleging en verzorging toenemen. Bovendien blijven mensen steeds langer zelfstandig wonen. Dat vraagt om levensloopbestendige woningen in meer inclusieve wijken. ‘Beleggers investeren graag in dit soort woningen’, aldus Tettero. Hij ziet naast investeringen in geclusterde woonvormen met gemeenschappelijke ruimten en verpleeghuizen ook kansen bij centra voor eerstelijnszorg in de nabijheid van senioren. Centra waar huisartsen en andere zorg- en welzijnsdiensten ín de wijk steeds meer zorg bieden waar mensen nu nog voor naar het ziekenhuis moeten. Allemaal zaken die maken dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen in hun eigen wijk.

Beleggen met impact

De vraag naar zorgvastgoed is groter dan het aanbod. En gezien de grote opgave waar we in Nederland voor staan, is de verwachting dat investeringen ook op de lange termijn aantrekkelijk blijven. Het rendement-risicoprofiel is hierdoor stabiel en gunstig. Naast de financiële waarde weegt voor pensioenfondsen de sociaal-maatschappelijke impact steeds zwaarder. Goede huisvesting voor ouderen draagt bij aan de doorstroming op de woningmarkt en vermindert de druk op het zorgsysteem, van mantelzorg tot eerstelijnszorg en verpleeghuiszorg.

Gemeenten kunnen sturen

Gemeenten, corporaties en zorginstellingen weten de weg naar beleggers steeds beter te vinden. Maar er liggen nog voldoende kansen voor gemeenten en corporaties in de samenwerking met beleggers om nieuwe geclusterde woonvormen te realiseren. Maar dat gaat niet vanzelf zegt Tettero. ‘Allereerst ligt er een belangrijke taak bij gemeenten. Zo is er een grote vraag naar levensloopbestendige huurwoningen in het middensegment waar het aanbod echt te laag is. Daar moet je als gemeente al in de planvorming op sturen.’ Tettero doet een appèl op gemeenten: ‘Vraag gerichter uit. Stuur op levensloopbestendige woningen met gemeenschappelijke ruimten en binnen bepaalde huurprijsniveaus.’

Aantrekkelijke propositie met corporaties

Ook in de samenwerking tussen beleggers en corporaties ziet hij kansen: ‘Beleggers kunnen gebruikmaken van de kennis die corporaties hebben omdat zij in de wijken werken en de lokale situatie goed kennen. Door samen te bouwen aan complexen waar zowel sociale huur als vrije sectorwoningen in komen, is de financiering van die belangrijke gemeenschappelijke ruimten ook eenvoudiger haalbaar. Dat is ook richting gemeenten een interessante propositie.’

Syntrus Achmea, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en architectenbureau Juli Ontwerp werken sinds vorig jaar samen om meer woningen te realiseren voor alleenstaande senioren, zodat zij langer zelfstandig kunnen wonen. Vanuit het project Samen Zelfstandig willen de drie partijen gemeenten overtuigen om meer ruimte te creëren voor gemeenschappelijke woonvormen, de hofjes van de 21e eeuw. Zowel woningcorporaties als institutionele beleggers kunnen in deze woningen investeren. Zie ook: https://www.syntrus.nl/nieuws/nieuw-initiatief-om-ouderen-samen-zelfstandig-te-laten-wonen

Deel dit bericht

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: