De stand van
Nederland

Langer zelfstandig thuis wonen
Doorstromen
Innovatie en vernieuwing
Samenwerking wonen en zorg

In opdracht van de Taskforce Wonen en Zorg hebben SiRM en Finance Ideas in het voorjaar van 2021 onderzoek gedaan naar de aandacht voor wonen en zorg in gemeentelijke visies. Het onderzoek bouwt voort op de analyse die zij in 2020 uitvoerden naar de woonvisies van gemeenten. In het huidige onderzoek is de dataset geactualiseerd met nieuwe woonvisies die sinds medio 2020 zijn gepubliceerd. Daarnaast zijn andere visiedocumenten in de beoordeling meegenomen, zoals woonzorgvisies, ouderenvisies of nota’s over wonen en zorg. Zo is een volledig beeld ontstaan van de aanpak van een gemeente op het thema wonen en zorg. Alle 352 gemeenten zijn in het onderzoek meegenomen. De analyse bestond uit de beoordeling van twee factoren: breedte en diepgang. De breedte betreft vier thema’s: langer zelfstandig thuis wonen; doorstromen; innovatie en vernieuwing; samenwerking wonen en zorg. De diepgang gaat over de mate waarin een gemeente aandacht besteedt aan het thema: geen aandacht; benoemen of procesafspraken; onderzoek; concrete doelen (en monitoring).

De resultaten uit het onderzoek zijn tevens doorvertaald naar 40 regiobeelden, op basis van de zorgkantoorregio’s. De Taskforce roept partners op om die informatie te gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan om te kijken wat er op lokaal of regionaal nodig is.

Het thema: Doorstromen
(Stimuleren van) verhuizen van ouderen van (eengezins)woningen naar senioren- en levensloopbestendige woningen en andere typen passende woningen.

Geactualiseerd op: 16 mei 2022.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: