Agenda

ZorgSaamWonen Award

3
Meer informatie
ZorgSaamWonen Award

Dit jaar gaat de ZorgSaamWonen Award over ideeën voor ontmoeting in de leefomgeving. De ideeënprijsvraag ‘Buurtroutes - plekken voor ontmoeting’ richt zich op nieuwe invalshoeken om ontmoeting in de buurt te stimuleren.

Buurtroutes - plekken voor ontmoeting

Hoe kan de fysieke omgeving ontmoeting stimuleren? Hoe verbind je het fysieke en het sociale domein? Onder de titel Buurtroutes gaan we op zoek naar nieuwe ideeën. Hoe creëer je in een buurt routes als plekken voor ontmoeting? Of heb je een pop up idee, wat elke keer in een ander gebied tijdelijk de ontmoeting kan stimuleren? Hoe kunnen fysieke ingrepen bijdragen aan verbinding tussen buurtgenoten, tussen jong en oud, met of zonder zorgvraag? Wie heeft een goed idee of heeft al een bestaand project en heeft een idee om dit door te ontwikkelen?

Criteria

Bij de beoordeling let de jury op de volgende criteria:

  • Inspirerend idee ook voor andere buurten; het idee biedt nieuwe inzichten, zet aan tot nadenken en/of actie in buurten. Het geeft energie en mensen kunnen het idee voor zich zien in hun eigen omgeving. Het idee is in deze vorm niet eerder toegepast.
  • Effectief idee; het idee draagt bij aan het stimuleren van ontmoeting in de eigen woonomgeving.  
  • Haalbaar idee: het idee kan binnen een jaar op een locatie gerealiseerd worden en het idee is voldoende uitgewerkt om met fondsen in gesprek te gaan.

De jury

Hans Adriani, voorzitter van de Taskforce Wonen en Zorg is dit jaar de voorzitter van de jury voor de ZorgSaamWonen Award. De leden van de jury zijn Geesje Nijhof, lid van de Raad van Ouderen, Rick Kwekkeboom, lector  Hogeschool van Amsterdam, Marlou Pijnappel teamleider Oranje Fonds en Henk Middelkoop architect bij Kokon architectuur en stedenbouw. Samen bepalen ze wie de juryprijs op 3 oktober uitgereikt krijgt op het Seminar Buurtroutes – plekken voor ontmoeting.

De Awards

Van 27 juni tot en met 5 september 2022 kunnen initiatieven worden aangemeld voor de ZorgSaamWonen Award 2022. De ZorgSaamWonen Award 2022 is een ideeënprijsvraag en kent één winnaar van de publieksprijs, en één winnaar van de juryprijs.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: