Agenda

Webinar 'Doorstroming op de woningmarkt'

Online

Webinar 'Doorstroming op de woningmarkt'

Ben je nieuwsgierig welke nieuwe initiatieven bijdragen aan het bevorderenvan de doorstroming van 50-plussers op de woningmarkt? Dan ben je van harteuitgenodigd om het online webinar 'Doorstroming op de woningmarkt' van deprovincie Utrecht op donderdag 27 januari 2022 van 15:00 –17:00 uur bij te wonen.

Programma

‍Deze middag wordt metverschillende experts op het gebied van doorstroming in gesprekgegaan en dan met name over het ‘hoe’ rondom het realiseren van doorstroming opde koopwoningmarkt. Er wordt afgesloten met de prijsuitreiking van de ChallengeDoorstroming.

Challenge doorstroming

In de zomer van ditjaar heeft de provincie Utrecht met de 16 samenwerkende gemeenten uit de regioUtrecht de Challenge Doorstroming georganiseerd. Partijen en individuen zijnuitgedaagd om initiatieven in te dienen die 50-plussers stimuleren te verhuizenen zo een grote (eengezins)woning achterlaten. Voor deze Challenge zijn 25inzendingen ontvangen. Negen zijn er geselecteerd voor de finale. Zij zullen ineen korte pitch hun idee presenteren.

Meer informatie over de Challenge Doorstroming is te vinden op de website van hetprovinciale programma Versnelling Woningbouw.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: