Agenda

Bestuurlijke Netwerkdag G40

Online evenement

17
Meer informatie
Bestuurlijke Netwerkdag G40

De Taskforce Wonen en Zorg stimuleert gemeenten om in 2022 prestatieafspraken te hebben gemaakt over wonen, zorg en welzijn. Maar voordat we afspraken met andere partijen kunnen maken, moeten we eerst binnen onze eigen gemeente in gesprek. Hoe doen we dat? Hoe zorgen we dat het fysieke domein (wonen) begrijpt wat het sociale domein (zorg en welzijn) dan nodig heeft en vice versa? En wat kunt u als wethouder doen om dat te faciliteren?

De themagroep Wonen, Welzijn, Zorg organiseert samen met de themagroep Woningmarkt een themasessie over deze uitdaging. Zowel wethouders Wonen als wethouders Zorg en Welzijn worden van harte uitgenodigd om dit thema met elkaar te bespreken, goede voorbeelden te horen en ervaringen te delen. Aansluitend vindt de sessie over het rapport 'Een thuis voor iedereen' plaats.

Alle G40-wethouders kunnen in iBabs de stukken inzien en via de Microsoft Teams-Link aansluiten.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: