Agenda

Webinar woonzorgvraagstukken in de praktijk: Versterken van het sociale cement in wooncomplexen

Webinar woonzorgvraagstukken in de praktijk: Versterken van het sociale cement in wooncomplexen

Versterken van het sociale cement in wooncomplexen
Veel aandacht gaat uit naar nieuwbouw als het gaat om de groeiende behoefte aan geschikte woningen voor ouderen. Maar wat kunnen we verbeteren in de wooncomplexen die er al staan? Appartementencomplexen en flats waar nu al veel ouderen wonen maar waar het leefklimaat niet optimaal is. Ouderen hebben er weinig contacten of voelen zich niet veilig. Wat kun je doen om deze complexen te ‘verrijken’, zodat ze een ondersteunende woonomgeving bieden voor ouderen die langer zelfstandig willen wonen? Daarover gaat het webinar op 6 juli.

In de bestuurlijke afspraken Wonen en Zorg die de Taskforce Wonen en Zorg onlangs met andere landelijke partijen maakte, krijgt het bouwen van woningen voor ouderen hoge prioriteit. In de komende vijf jaar moeten er 60.000 extra woningen (waarvan 20.000 geclusterde woningen) en 25.000 extra verpleegzorgplekken bij komen. Een grote opgave die naast nieuwbouw vraagt om slimme oplossingen in de bestaande bouw.

In de serie webinars ‘Woonzorgvraagstukken in de praktijk’ gaan we samen met Nestas Communicatie in op de opgave die er ligt en de oplossingen die daarvoor in de praktijk gevonden worden.

In het webinar van 6 juli gaan we samen met Marien de Langen, bestuurder van woningcorporatie Stadgenoot, op zoek naar de oplossingen om de leefomgeving voor ouderen te verbeteren zonder dat ze hoeven te verhuizen. Kees Penninx van ActivAge neemt ons mee in de methode Studio Bruis-Samen Buurten, een beproefde werkwijze voor community building in ouderencomplexen. Daarna nemen we een kijkje bij een twee voorbeelden waar ouderen een woongemeenschap vormen zonder dat ze een eigen gebouw hebben. Ook horen we van een woningcorporatie en een zorgorganisatie hoe zij bestaande woongebouwen geschikt maken voor ouderen, ook als de zorgvraag stijgt. Tot slot kijken we naar de werkzame principes bij voor het versterken van de sociale leefomgeving.

Vragen die aan de orde komen:

  • Wat is er nodig om het sociale leefklimaat te versterken?
  • Hoe krijg je de bewoners zelf in de actiestand?
  • Is een gestippelde woongemeenschap een duurzaam alternatief?
  • Biedt een stijgende zorgvraag in het complex kansen?


Voor wie?
Dit webinar is leerzaam voor woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten die de kansen in de bestaande wooncomplexen voor ouderen willen benutten én voor betrokken ouderen, huurdersorganisaties, seniorenraden etc. die zelf aan de slag willen met het verbeteren van het sociale leefklimaat.

Afzenders
Dit webinar wordt georganiseerd door Nestas Communicatie in samenwerking met de Taskforce Wonen en Zorg, in opdracht van de ministeries VWS en BZK, Aedes, ActiZ en de VNG. Het webinar is kosteloos bij te wonen. Maar je moet je wel even aanmelden.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: