Agenda

Webinar 'Ouderenhuisvesting: van visie naar actie'

Online evenement

10
Meer informatie en aanmelden
Webinar 'Ouderenhuisvesting: van visie naar actie'

Aedes heeft afgelopen zomer een onderzoek onder leden uitgezet naar hoe corporaties werken aan het wonen voor ouderen met een kleine en grote zorgvraag. Dit geeft een eerste beeld van de visies die corporaties hebben op de opgave ouderenhuisvesting en hoe die wordt vertaald naar concrete projecten voor nieuwbouw en beheer.

Wat gaan we bespreken?

Vraagstukken die in ieder geval aan bod komen:

•    Hoe gaan we voldoen aan de ambities uit de Actieagenda Wonen? Méér geclusterde seniorenwoningen én woningen geschikt voor verpleegzorg?

•    Hoe verbinden we de stenen met ‘de sociale kant’ van ouderenhuisvesting?

•    Hoe versterken we de samenwerking met gemeente en zorgpartijen?

•    Welke kansen en belemmeringen zien we?

Daarnaast komen enkele succesvolle voorbeelden uit de enquête aan de orde en wordt een praktijk van regionale samenwerking besproken.  Een onderwerp dat in de Actieagenda Wonen en bij de Taskforce Wonen en Zorg ook veel aandacht krijgt.

Vervolg

Na de webinar gaan we met een kopgroep aan de slag met de besproken vraagstukken, via een gezamenlijk ‘denk-, deel- en doe traject’.

Voor wie interessant?

De webinar is vooral interessant voor bestuurders en strategen.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: