Agenda

Webinar 'Verpleegzorg in de woonzorgvisie: hoe pak je dit aan?'

Online evenement

Webinar 'Verpleegzorg in de woonzorgvisie: hoe pak je dit aan?'

Steeds meer gemeenten hebben een woonzorgvisie en zetten stappen naar concrete prestatieafspraken over wonen, welzijn en zorg. De vraag naar verpleegzorg voor mensen met een intensieve zorgvraag is actueel. In het voorjaar 2021 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen VNG, ZN, Aedes, ActiZ en de ministeries van VWS en BZK. Hierin is becijferd dat er de komende vijf jaar 25.000 extra verpleegzorgplekken bij moeten komen en in de vijf jaar daarna nogmaals 25.000 plekken. Deze plekken kunnen niet allemaal in een intramurale setting gerealiseerd worden. Steeds meer zal intensieve zorg ook in, al dan niet geclusterde, zelfstandige woningen verleend worden. Aandacht voor verpleegzorg bij het opstellen van de woonzorgvisie en de uitwerking in een uitvoeringsprogramma of prestatieafspraken is daarom van groot belang.

Het webinar zal starten met uitleg over de organisatie van de intensieve zorg. Wie zijn de spelers en wat zijn de regelingen? Vervolgens wordt er ingegaan op de opgave en de oplossingsrichtingen. En wordt er gekeken naar de huidige praktijk. Waar komt de samenwerking tussen zorgkantoor en gemeente al van de grond? Hoe realiseer je snel nieuwe locaties voor intensieve zorg en wat is de ervaring met het bieden van verpleegzorg in geclusterde zelfstandige woningen?

Meer informatie en aanmelden

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: