Agenda

Summerschool: Woonzorgopgave in Drenthe

Online evenement

Summerschool: Woonzorgopgave in Drenthe

De werkgroep Wonen Welzijn en Zorg, een samenwerking tussen de Taskeforce Wonen en Zorg, partners Alliantie Drentse Zorg met Ouderen en de Provincie Drenthe, nodigt u uit voor deze Summerschool, waarin we kennis en expertise delen, goede voorbeelden overbrengen en ondersteunen bij de lokale aanpak van de woonzorgopgave met verschillende partijen.

Doelgroep

De Summerschool is er voor iedereen die zijn/haar kennis wil vergroten en mee wil praten over de woonzorgopgave in Drenthe. Er is veel ruimte voor het delen van ervaringen en het stellen van vragen.

  • Portefeuillehouders Wonen en Zorg Drentse gemeenten;
  • Beleidsadviseurs Wonen, Wmo/Zorg Drentse gemeenten;
  • Bestuurders en beleidsadviseurs/programmamanagers Wonen en Zorg van Drentse woningcorporaties;
  • Bestuurders en beleidsadviseurs/programmamanagers Wonen en Zorg van Drentse zorgpartijen;
  • Management en beleidsadviseurs van Drentse welzijnspartijen;
  • Beleidsadviseurs Wonen en Zorg van provincie Drenthe;
  • Beleidsadviseurs en bestuurders van de Provincie Drenthe;
  • Leden van Denktank 60+, senioren.

Waar en wanneer?

De Summerschool bestaat uit vier sessies die online plaatsvinden via Microsoft Teams op dinsdagmiddag tussen 16:00 en 17:00. Elke sessie heeft een ander thema.

Dinsdag 19 juli – Impact van het Programma Wonen en Ouderen op de aanpak van de lokale woonzorgopgave

Met medewerking van ambassadeurs Taskforce Wonen en Zorg

De wijze waarop we de ouderenzorg nu georganiseerd hebben is niet houdbaar voor de toekomst, daar zijn partijen in de ouderenzorg het over eens. Met het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) lanceerde de minister voor Langdurige Zorg op 4 juli jl. een toekomst perspectief inclusief maatregelen, initiatieven en projecten om ervoor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst goed georganiseerd kan worden. Dit programma hangt nauw samen met de Programmalijn Wonen en Ouderen van het ministerie van VRO dat dit najaar verschijnt.

Hans Adriani en Heleen Stigter, respectievelijk voorzitter en secretaris van de Taskforce Wonen en Zorg, gaan met jullie in gesprek over welke aanknopingspunten het programma bevat voor de lokale en regionale aanpak van de woonzorgopgave.

Dinsdag 26 juli – Hoe werk je lokaal bestuurlijk samen aan de Woonzorgvisie en het uitvoeringsplan?

Met medewerking van o.a. Taskforce Wonen en Zorg

Dinsdag 30 augustus – Hoe organiseer en financier je de extramuralisering van verpleeghuiszorg?

Met medewerking van o.a. Zilveren Kruis Zorgkantoor, Fatmir Miftari (Inkoper Verpleging en Verzorging regio Drenthe)

Dinsdag 6 september – Hoe organiseer je verpleegzorg in bestaande wijken (en bij een groeiend tekort aan zorgmedewerkers)

Met medewerking van o.a. Taskforce Wonen en Zorg

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: