Agenda

Regiotour ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’

Online evenement

Regiotour ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’

Het stijgende aantal ouderen heeft impact op de maatschappij, de ouderen zelf én het werk van professionals in diverse werkvelden. De samenleving moet zich hierop voorbereiden, maar hoe doen we dat?

Tijdens de regionale bijeenkomsten ‘Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis’ worden zorg- en welzijnsprofessionals, wetenschappers, beleidsadviseurs, bestuurders, managers, docenten, bedrijven en ouderen online bij elkaar gebracht.  De regionale bijeenkomsten bieden ruimte aan iedereen die zich betrokken voelt bij dit onderwerp om te verbinden, kennis te delen en meteen samen in actie te komen. Ook komen inspirerende praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke- en praktische kennis over wonen, welzijn en zorg voor ouderen aan bod. De ouderen zelf leveren ook een actieve bijdrage. De focus ligt met name op het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen.

Het overzicht van alle bijeenkomsten vindt u hier, met de regionale ouderennetwerken als vertrekpunt van de indeling van de regiotour

De regiotour is een initiatief van de partners van BeterOud, regionale ouderendelegaties, de programma’s van ZonMw, Programma Langer Thuis van het Ministerie van VWS en lokale en regionale (kennis)partners.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: