Agenda

Online congres: Samen zorgen voor prettig wonen

Online event

Online congres: Samen zorgen voor prettig wonen

Iedereen in Nederland moet prettig kunnen wonen. Over het algemeen slagen we er in Nederland goed in om mensen dit te bieden; samenwerkingen tussen gemeenten, huurdersorganisaties, woningcorporaties, projectontwikkelaars, zorg- en welzijnspartijen en andere instanties wierpen de afgelopen jaren zijn vruchten af op het gebied van prettig wonen. Deze samenwerkingen zijn echter nog niet uitontwikkeld. Om ervoor te zorgen dat deze partijen hun rol kunnen blijven spelen, is het van belang om de samenwerking verder te versterken en verbeteren. Tijdens het congres ‘Samen zorgen voor prettig wonen’ wordt hier op een inspirerende wijze aandacht geschonken. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wonen met zorg
  • Duurzaamheid
  • Leefbaarheid
  • Nieuwbouw
  • Spoedzoekers
  • Betaalbaarheid


Loopt u tegen knelpunten aan?

Welke hardnekkige vraagstukken ervaart u in de praktijk? Zijn er knelpunten of dilemma’s waar u samen met uw partners tegenaan loopt? Laat het ons weten zodat we passende ondersteuning kunnen bieden.
Meld uw knelpunt

Enkele hardnekkige vraagstukken

Hoe kunnen woningcorporaties kleinschalige commerciele activiteiten ontwikkelen in combinatie met de woonzorgvorm?

Woningcorporaties ervaren beperkte ruimte om kleinschalige commerciële activiteiten te ontwikkelen in combinatie met maatschappelijk vastgoed en woon(zorg)vormen (markttoets).

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe financieren we onder andere ontmoetingsruimtes?

Financiering van voorzieningen in geclusterde woonvormen die bijdragen aan welzijn en gezondheid van de bewoners, bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes en ruimtes voor spreekuren van wijkverpleegkundigen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe voorkomen we een tweedeling in de woonvoorzieningen van ouderen boven en onder de sociale huurgrens?

Betaalbaarheid van sociale huurwoningen die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een ondersteunings- en/of zorgbehoefte. Beleggers zien daarentegen kansen om te investeren in nieuwe woonvormen die vaak boven de sociale huurgrens liggen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie
Bekijk meer vraagstukken

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: