Agenda

Locaties en sturingsmogelijkheden gemeente

Online event (webinar)

Locaties en sturingsmogelijkheden gemeente

Uit de inventarisatie van de Taskforce Wonen en Zorg (zomer 2020) komt het gebrek aan geschikte locaties en het inzetten van de juiste sturingsmogelijkheden bij de opgave wonen en zorg als één van de knelpunten naar voren.

In een vaak gespannen woningmarkt is het lastig locaties te bestemmen voor wonen en zorg. Er zijn veel initiatieven van woningcorporaties, zorgorganisaties en actieve burgers/sociaal ondernemers maar het vinden van een geschikte locatie is vaak een struikelblok. Hoe kan een gemeente daarin sturen? Wat kan een gemeente als deze zelf grondposities heeft? En welke andere sturingsmogelijkheden kan een gemeente inzetten ook zonder eigen grondposities?

In dit webinar gaan we hierop in samen met twee wethouders; Froukje de Jonge van de gemeente Almere en Ivo ten Hagen van de gemeente Montfoort. Guido Mertens adviseur grondzaken en gebiedsontwikkeling pleit voor maatschappelijk verantwoord grondbeleid en legt uit hoe grondbeleid gemeenten kan helpen meerwaarde te creëren voor het woonzorgbeleid van de gemeente.

Tijdens de ronde tafel spreken we met Merel Knoppe, programmamanager wonen en zorg van de gemeente Almere en Wouter Spijkerman, kwartiermaker nieuwe woonconcepten in de gemeente Utrecht. Beiden gaan in op de beleidsmatige en praktische keuzes waar de gemeenten voor staan en hoe zijsturen op realisatie van beleid en woonconcepten. En vanuit hun ervaring kijken ze naar de praktijkvoorbeelden en vragen die deelnemers aan het webinar vooraf hebben ingebracht. Ook Paul Kouijzer, directeur Bestuurder TBV Wonen schuift aan.

De input uit dit webinar neemt de Taskforce Wonen en Zorg mee naar de werksessie die zij een week later over dit onderwerp organiseert.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Loopt u tegen knelpunten aan?

Welke hardnekkige vraagstukken ervaart u in de praktijk? Zijn er knelpunten of dilemma’s waar u samen met uw partners tegenaan loopt? Laat het ons weten zodat we passende ondersteuning kunnen bieden.
Meld uw knelpunt

Enkele hardnekkige vraagstukken

Hoe kunnen woningcorporaties kleinschalige commerciele activiteiten ontwikkelen in combinatie met de woonzorgvorm?

Woningcorporaties ervaren beperkte ruimte om kleinschalige commerciële activiteiten te ontwikkelen in combinatie met maatschappelijk vastgoed en woon(zorg)vormen (markttoets).

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe financieren we onder andere ontmoetingsruimtes?

Financiering van voorzieningen in geclusterde woonvormen die bijdragen aan welzijn en gezondheid van de bewoners, bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes en ruimtes voor spreekuren van wijkverpleegkundigen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe voorkomen we een tweedeling in de woonvoorzieningen van ouderen boven en onder de sociale huurgrens?

Betaalbaarheid van sociale huurwoningen die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een ondersteunings- en/of zorgbehoefte. Beleggers zien daarentegen kansen om te investeren in nieuwe woonvormen die vaak boven de sociale huurgrens liggen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie
Bekijk meer vraagstukken

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: